بهداشت روانی فرزندان-هوش و یادگیری (شماره:۳۱۸۳ )

‌?? بهداشت روانی فرزندان #هوش_و_یادگیری ۱۱ تاریخ:۱۳۹۵/۴/۱۰ شماره:۳۱۸۳ ? ما هم خشم داریم هم شادی. می توانیم یاد بگیریم که کجا از آن هااستفاده کنیم. وقتی اتصالات درست نباشد، جا به جا از آن ها استفاده خواهیم کرد ✅ حالا می خواهیم دو کار انجام دهیم ۱_کاری کنیم که مغز بچه هایمان صحیح تر سامان […]

‌?? بهداشت روانی فرزندان
#هوش_و_یادگیری ۱۱

تاریخ:۱۳۹۵/۴/۱۰

شماره:۳۱۸۳

? ما هم خشم داریم هم شادی. می توانیم یاد بگیریم که کجا از آن هااستفاده کنیم. وقتی اتصالات درست نباشد، جا به جا از آن ها استفاده خواهیم کرد

✅ حالا می خواهیم دو کار انجام دهیم
۱_کاری کنیم که مغز بچه هایمان صحیح تر سامان بگیرد
۲_خودمان هم یواش یواش ترکیب قرار گرفتن میدان های مغناطیسی مغزمان را تغییر بدهیم؛ حروف از قبل چیده شده را به هم بریزیم و سعی کنیم که کلمات زیباتر بسازیم؛ به جای آتش روشن کردن، یک مقداری محبت و شادی ایجاد کنیم.
?منبع:نور دیده

✳️کانال رسمی استاد طالقانی??
http://tlgrm.me/ostadtaleghani
✳️سایت رسمی استاد طالقانی??
http://www.ehyayetebeslami.com