بهداشت روانی فرزندان- هوش و یادگیری (شماره:۳۱۸۰)

‌ #هوش_و_یادگیری ۱۰ تاریخ:۹۵/۴/۹ شماره:۳۱۸۰ ? دریک مورد مادری انقدرکودکش را کتک زده بود که کودک مشکل روانی پیداکرده بود مادر می گفت: آخه نمی دونید چی کار می کنه؟ نخود و لوبیا ها را می ریزه کف آشپزخانه. گفتم: اِاِه، چه قدر قشنگ. می دونی مادرها به من شهریه می دهند و می آیند […]

‌ #هوش_و_یادگیری ۱۰
تاریخ:۹۵/۴/۹
شماره:۳۱۸۰

? دریک مورد مادری انقدرکودکش را کتک زده بود که کودک مشکل روانی پیداکرده بود
مادر می گفت: آخه نمی دونید چی کار می کنه؟ نخود و لوبیا ها را می ریزه کف آشپزخانه. گفتم: اِاِه، چه قدر قشنگ. می دونی مادرها به من شهریه می دهند و می آیند سر کلاس که من به آن ها یاد بدم که چه طوری بچه هایشان با نخود و لوبیا بازی کنند؟

? مادرگفت دیروز صبح یک لحظه غافل شدم دیدم تمام روغن رو مالیده روی زمین. گفتم: وای چه خوب پس لیز شدن زمین رو تجربه کرده. مادر دیگه از من ناامید شد

✔️ من واقعاً از این کارهای بچه ها لذت می برم چون می دونم چه اتفاقی با این کارها در مغز کودک می افتد. ولی مادرها ترکیب ذهنی شان طوری است که این کارهای بچه ها برایشان مثل شکنجه می ماند
منبع نورِدیده✅
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com