بهداشت روانی همسران(شماره:۳۱۷۳)

.✨????????? ?????? ??? ?بهداشت روانی همسران: تاریخ:۱۳۹۵/۴/۸ شماره:۳۱۷۳ ? تهدیدهای_خواستگار ?اگر با من نمونی خودم رو میکشم ، من با کس دیگه ازدواج نمیکنم‼️?? ?آیا ازدواج یا ارتباط با چنین افرادی? به صلاح است❓ ⬅️مسلما خیر اصولا انسان ھا تا زمانی که ابتدا خودشان را دوست نداشته باشند نمیتوانند مدعی دوست داشتن فردی باشند ،? […]

.✨?????????
??????
???
?بهداشت روانی همسران:

تاریخ:۱۳۹۵/۴/۸
شماره:۳۱۷۳

? تهدیدهای_خواستگار

?اگر با من نمونی خودم رو میکشم ، من با کس دیگه ازدواج نمیکنم‼️??

?آیا ازدواج یا ارتباط با چنین افرادی? به صلاح است❓

⬅️مسلما خیر
اصولا انسان ھا تا زمانی که ابتدا خودشان را دوست نداشته باشند نمیتوانند مدعی دوست داشتن فردی باشند ،?

? تھدید به خودکشی یا امثال آن نشانه وجود نقطه_ضعف عمیق در شخصیت فرد است که حتما نیاز به روان درمانی دارد.

???کلا ازدواج با افرادی که در مقابل نه شنیدن رفتارھای زیر را انجام میدھد صلاح نیست :???

? اگر_آقا_است :
گریه کردن ، خودزنی ،التماس ، ارسال پیام ھای عاشقانه یا تھدید ، پرخاشگری ، تھدید به خودکشی ، تھدید به انتشار تصاویر خصوصی ، ایجاد مزاحمت ھای تلفنی یا حضور در محل کار دختر خانم و یا مسیر رفت و آمد وی

? اگر_خانم_است :
خودزنی ، تھدید به خودکشی ، ایجاد مزاحمت تلفنی ، انتشار شماره تلفن فرد مقابل به دوستان خود ، ارسال پیامک های عاشقانه

?درمقابل این افراد باید چگونه برخورد کرد❓?

مسئله سادست ؛ اگر واقعا کسی را نمیخواھید، ھمان ابتدا به وی بگوئید ، ادامه ارتباط جز وابستگی و برداشتھای نادرست نتیجه ای به همراه ندارد.⚠️

❇️زمان دوست صادق انسان است ، زمان ثابت کرده است ھم دختر خانمی که تھدید کرده است من دیگر ازدواج نمیکنم با فرد دیگری ازدواج میکند

و ھم آقا پسری که تھدید به خودکشی کرده است بعد از مدتی با فرد دیگری ارتباط برقرار میکند
چرا که صرفا یک وابستگی بین این دو طرف پیش آمده نه چیزی بیشتر.❌

?بالعکس ھستند افرادی که نه تھدید به خودکشی کرده اند نه رفتار غیر متعارفی انجام داده اند

?اما سالیان سال به امید بازگشت به طرفشان با کسی ارتباط برقرار نکرده اند چرا که آنان وابسته یکدیگر نبودند بلکه دلبسته ھم بوده اند.?

منبع:کانال زندگی آرام

? @ostadtaleghani ?
?
???
??????
✨?????????