بهداشت روانی همسران:شماره ۳۱۴۲۱

?بهداشت روانی همسران هردو_بدانیم تاریخ:۱۳۹۵/۱۱/۱۷ شماره:۳۱۴۲۱ ?تعریف کردن از کار همسر ✅یکى از عواملى که نشان دهنده توجه شخص به همسرش مى باشد تعریف کردن از کار همسر و تشویق او است. ✅هیچ اشکالى ندارد که مرد هربار بر سر سفره مى نشیند، از دست پُخت همسرش تعریف کرده و او را به جهت پختن […]

?بهداشت روانی همسران

هردو_بدانیم

تاریخ:۱۳۹۵/۱۱/۱۷

شماره:۳۱۴۲۱

?تعریف کردن از کار همسر

✅یکى از عواملى که نشان دهنده توجه شخص به همسرش مى باشد تعریف کردن از کار همسر و تشویق او است.

✅هیچ اشکالى ندارد که مرد هربار بر سر سفره مى نشیند، از دست پُخت همسرش تعریف کرده و او را به جهت پختن غذاى لذیذ تشویق کند.

?چه عیبى دارد که وقتى شوهر از بیرون خرید خوبى انجام مى دهد، زن از میوه هاى خوبى که انتخاب کرده تعریف کند؟

?”این تعریف ها نشان مى دهد که ما متوجه زحمات و تلاش هاى همسرمان هستیم”? منبع: زوج درمانی نوردیده