بهداشت روانی همسران (شماره ۳۰۶۳)

✨????????? ?????? ??? ?بهداشت روانی همسران: تاریخ :۹۵/۲/۲۹ شماره : ۳۰۶۳ ? مرد ها را عصبانی نکنید ⚠️ https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ ❇️وقتی مردها عصبانی میشوند قابلیت انقباض عضلاتشان به مراتب بالا میرود و توان فیزیکی آنها بیشتر میشود? ⭕️مردها در عصبانیت فقط دوست دارند ازموضوع فرار کنند آنها به حل مسئله فکر نمیکنند تلاش نکنیم تا متقاعدشان […]

✨?????????
??????
???
?بهداشت روانی همسران:

تاریخ :۹۵/۲/۲۹
شماره : ۳۰۶۳
? مرد ها را عصبانی نکنید ⚠️
https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ

❇️وقتی مردها عصبانی میشوند قابلیت انقباض عضلاتشان به مراتب بالا میرود
و توان فیزیکی آنها بیشتر میشود?
⭕️مردها در عصبانیت فقط دوست دارند ازموضوع فرار کنند
آنها به حل مسئله فکر نمیکنند تلاش نکنیم تا متقاعدشان کنیم☝️
مردها در عصبانیت شخصیتی
نامهربان دارند?

✅فقط یک راه دارد؛ سکوت کنید
وقتی سکوت کنید زودتر آرام میشوند وقتی آرام شدند راحتتر متقاعد میشوند.?

منبع:کانال زندگی آرام

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ
?
???
??????
✨?????????