بهداشت روانی همسران (شماره ۳۰۸۶)

.✨????????? ?????? ??? ?بهداشت روانی همسران: تاریخ :۹۵/۳/۹ شماره :۳۰۸۶ ? راز_های_زنان ‌ ❇️زن هرچقدر هم که بزرگــــ شود همـــسر شود مــادر شود مادربزرگــــ شود ?درونش هنوز هم “دختــــری” کوچک چشم انتظار استـ انتظار میکشد برای لــوس شدن، محبتـــ دیدن،? ?دستی میخواهد برای #نوازش، و چشمی برای ستــــایش ?مهم نیست چند سالـــــه شدی زن که […]

.✨?????????
??????
???
?بهداشت روانی همسران:

تاریخ :۹۵/۳/۹
شماره :۳۰۸۶
? راز_های_زنان
‌ ❇️زن هرچقدر هم که بزرگــــ شود
همـــسر شود
مــادر شود
مادربزرگــــ شود

?درونش هنوز هم “دختــــری” کوچک چشم انتظار استـ
انتظار میکشد برای لــوس شدن،
محبتـــ دیدن،?

?دستی میخواهد برای #نوازش،
و چشمی برای ستــــایش
?مهم نیست چند سالـــــه شدی
زن که باشی،
دنیایت هنوز صورتیستــــــ?
منبع:کانال زندگی آرام
کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com
?
???
??????
✨?????????