بهداشت روانی همسران (شماره ۳۰۹۴)

.✨????????? ?????? ??? ?بهداشت روانی همسران: تاریخ:۱۳۹۵/۲/۱۵ شماره:۳۰۹۴ ? با شناخت طبع و مزاج خود زندگی مناسبی داشته باشید ✅ ادامه? ?مزاج شما چیست؟ ?سرد و تر ، بلغمی های شیرینی دوست ?☝️مردان و زنانی که در گروه بلغمی ها قرار می گیرند فربه و چاق هستند و میزان چربی در بدن شان زیاد است. […]

.✨?????????
??????
???
?بهداشت روانی همسران:
تاریخ:۱۳۹۵/۲/۱۵
شماره:۳۰۹۴

? با شناخت طبع و مزاج خود زندگی مناسبی داشته باشید ✅

ادامه?

?مزاج شما چیست؟

?سرد و تر ، بلغمی های شیرینی دوست

?☝️مردان و زنانی که در گروه بلغمی ها قرار می گیرند فربه و چاق هستند و میزان چربی در بدن شان زیاد است.

این گروه که مزاج سرد و تر دارند غالبا دهنی مرطوب دارند و خوش خواب اند و میل به خوردن شیرینی در آنها زیاد است. این گروه در زمستان چندان راحت نیستند. آنها کمتر عصبانی می شوند و غالبا آرام و صبورند.

⬅️رنگ پوست بلغمی ها سفید است. آب دهان شان معمولا زیاد است. نفخ و ترش کردن معده از جمله شکایات این گروه است و فراموشی زیاد سراغ شان می آید.

✅با چه کسی ازدواج کنند؟
این گروه که سرد و ترند خلق و خویی آرم و آهسته دارند. غالبا فکر شده عمل می کنند و سریع تصمیم نمی گیرند. این گروه با هر طبعی می سازند؛ اما نکته ای که وجود دارد این است که افرادی که مزاج گرم و خشک دارند از مصاحبت با این افراد کلافه می شوند و همیشه دعوایشان می شود.

?نمونه این مورد زن هایی هستند که مدام می گویند همه بار زندگی روی دوش من است. همسرم بی خیال است و به مسائل زندگی نمی رسد و حواسش به زندگی نیست. مردانی که سرد و ترند به خاطر ویژگی های مزاج شان است.

⭕️چه شغلی بهترین است؟
افراد بلغمی با مزاج سرد و ترشان بیشتر در سمت های مدیریتی کارآمد هستند. آنها به خاطر صبر و حوصله ای که دارند می توانند به خوبی با ارباب رجوع صحبت کنند و از سر حوصله کارشان را راه بیندازند.

⚡️از طرفی آنها خیلی آرام کار می کنند و شاید همین موضوع کمی مراجعه کننده ها را کلافه کند. آنها می توانند نیروی انسانی زیادی را مدیریت کنند و تعداد زیادی پرسنل داشته باشند.?

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ
منبع:کانال زندگی آرام

?
???
??????
✨?????????