بهداشت روانی همسران (شماره ۳۰۹۷)

?بهداشت روانی همسران: تاریخ :۹۵/۲/۱۶ شماره :۳۰۹۷ ? سیاست_های_دلبری ? https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ ❇️هر از چند گاهی وقتی از مهمونی برمیگردین به همسرتون بگین که: ?” تو کُلِ َمردهای فامیل ما تکی”? ? یا ” هیچ کس توی فامیل به اندازه من خوشبخت نیست” ?یا “فلان ویژگی ات باعث شده من تو فامیل بهت افتخار کنم” ?☝️باور […]

?بهداشت روانی همسران:

تاریخ :۹۵/۲/۱۶
شماره :۳۰۹۷

? سیاست_های_دلبری ?

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ

❇️هر از چند گاهی وقتی از مهمونی برمیگردین به همسرتون بگین که:
?” تو کُلِ َمردهای فامیل ما تکی”?

? یا ” هیچ کس توی فامیل به اندازه من خوشبخت نیست”

?یا “فلان ویژگی ات باعث شده من تو فامیل بهت افتخار کنم”

?☝️باور کنین که مرد پر رو نمیشه. باور کنین که اثر این انرژی مثبتی که به همسرتون میدین ده برابر به زندگی خودتون بر میگرده.

حتی، حتی اگر واقعا شما خوشبخت ترین زن فامیل نیستین باز هم این رو به همسرتون بگین.
تاثیراتش رو میبینین
⬅️البته دقت کنین: دائمی و همیشه نگین که کلیشه و تکراری بشه و خودتون هم بسنجین و بر حسب موقعیتتون تعریف و تمجید کنین.?

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ

منبع:کانال زندگی آرام
?
???