بهداشت روانی همسران

.✨????????? ?????? ??? تاریخ:۱۳۹۵/۷/۱۳ شماره:۳۱۳۷۹ ?‍ آقایان_بخوانند ?‍ پیامک‌های پس از دعوا ?اگر قبل از رفتن به سر کار با همسرتان دعوا کرده‌اید و او در طول روز به شما پیامک زد تا راجع به دعوای امروز صحبت کنید چنین پیشنهادی را نپذیرید. ☝️ ❎ادامه صحبت از طریق پیامک به خصوص اگر زمینه دعوا و […]

.✨?????????
??????
???

تاریخ:۱۳۹۵/۷/۱۳

شماره:۳۱۳۷۹

?‍ آقایان_بخوانند

?‍ پیامک‌های پس از دعوا

?اگر قبل از رفتن به سر کار با همسرتان دعوا کرده‌اید
و او در طول روز به شما پیامک زد تا راجع به دعوای امروز صحبت کنید چنین پیشنهادی را نپذیرید. ☝️

❎ادامه صحبت از طریق پیامک به خصوص اگر زمینه دعوا و ناراحتی وجود دارد اصلا به صلاح نیست
چرا که پیامک‌ها در اغلب موارد باعث سوء‌تفاهم می‌شود.?

 

?رفتار مناسب در جمع

?اگر در مهمانی هستید دایم سرتان با دیگر آقایان گرم نباشد.

✅ گاهی به همسرتان نگاه کنید و لبخندی بزنید تا محبت شما را حتی در شرایطی که برو و بیا زیاد است و مهمانی و آمد و شد باعث شده کمی از هم دور شوید حس کند.?

این کار شما حسابی حال همسرتان را خوب می‌کند.?

?منبع:کانال زندگی آرام

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com
???
??????
✨?????????