بهداشت روانی همسران

بهداشت روانی همسران تاریخ:۹۵/۷/۲۶ ‍ ❤️آهنگ نرم و ملایم در سخنان، ایجاد محبت می کند، چنان که صدای ناهنجار و خشن، ملال و نفرت را برمی انگیزد. ❣چهره گشاده و روحیه شاد و بشاش، توجه فرد همراه را جلب می کند، چنان که ترشرویی و اخم هنگام صحبت کردن، مخاطب را منزجر می سازد. ?زن […]

بهداشت روانی همسران

تاریخ:۹۵/۷/۲۶

‍ ❤️آهنگ نرم و ملایم در سخنان، ایجاد محبت می کند، چنان که صدای ناهنجار و خشن، ملال و نفرت را برمی انگیزد.

❣چهره گشاده و روحیه شاد و بشاش، توجه فرد همراه را جلب می کند، چنان که ترشرویی و اخم هنگام صحبت کردن، مخاطب را منزجر می سازد.

?زن و شوهر باید در گفت وگوهای روزانه خود این نکات را رعایت کنند و گفتنی است استفاده از کلمه هایی همچون (چشم) در برابر تقاضای همسر، در ایجاد محبت، معجزه می کند

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com