بهداشت روانی همسران

بهداشت روانی همسران: تاریخ:۹۶/۳/۲۵ شماره:۳۳۴۹۸ ? مزاج_ها_و_رابطه_جنسی ?به طور کلی افرادی که مزاج گرم به ویژه مزاج گرم و تر دارند تمایل بیشتری برای انجام رابطه جنسی دارند. ? در حالی که افرادی که مزاج آنها سرد به ویژه سرد و خشک است نیاز کمتری به رابطه جنسی دارند. ⛔️اگر دو نفر که با یکدیگر […]

بهداشت روانی همسران:

تاریخ:۹۶/۳/۲۵
شماره:۳۳۴۹۸

? مزاج_ها_و_رابطه_جنسی

?به طور کلی افرادی که مزاج گرم به ویژه مزاج گرم و تر دارند تمایل بیشتری برای انجام رابطه جنسی دارند.

? در حالی که افرادی که مزاج آنها سرد به ویژه سرد و خشک است نیاز کمتری به رابطه جنسی دارند.

⛔️اگر دو نفر که با یکدیگر ازدواج می کنند از نظر مزاج اختلاف زیادی داشته باشند به مشکل برمی خورند

? و باید با یکسری تدابیر بین این دو زوج تعادل برقرار کرد.

♻️اگر بی میلی جنسی یا کم بودن تمایل برای رابطه جنسی، غیرطبیعی و به دلیل سوء مزاج باشد باید درمان صورت بگیرد.?

منبع:کانال زندگی آرام

‍ کانال رسمی استادطالقانی
tlgrm.me/ostadtaleghani