بهداشت فردی:(شماره ۳۱۳۷)

‌ #بهداشت_فردی: تاریخ:۹۵/۳/۲۶ شماره:۳۱۳۷ پیامبر (ص)فرمود: ??? ✅هرکس به بدن خود، حنا بمالد و خضاب کند، ✅خداوند،اورا تادفعه بعد که خضاب می کند از سه چیز درامان می دارد: ?????? ?۱-جذام? ۲-پیسی? ۳-خوره منبع:کتاب طب جامع پیامبر✅ ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

‌ #بهداشت_فردی:
تاریخ:۹۵/۳/۲۶
شماره:۳۱۳۷

پیامبر (ص)فرمود:
???
✅هرکس به بدن خود،
حنا بمالد و خضاب کند،
✅خداوند،اورا تادفعه بعد که خضاب می کند از سه چیز درامان می دارد:
??????
?۱-جذام? ۲-پیسی? ۳-خوره

منبع:کتاب طب جامع پیامبر✅
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com