بهداشت و تغذیه

  #بهداشت_تغذیه ❄️?آب یخ باعث چسبیدن چربی دور عروق #قلب و ایجاد کبد چرب می شود. ?آب یخ از عوامل اصلی انسداد رگ اصلی قلب و سکته و ایست قلبی می باشد. ➣ @Ostadtaleghani ✨

 

#بهداشت_تغذیه
❄️?آب یخ باعث چسبیدن چربی دور عروق #قلب و ایجاد کبد چرب می شود.
?آب یخ از عوامل اصلی انسداد رگ اصلی قلب و سکته و ایست قلبی می باشد.
➣ @Ostadtaleghani ✨