بی توجهی کردن به دندان از دست رفته

بی توجهی کردن به دندان از دست رفته موجب جابه جا شدن، لق شدن، تحلیل رفتن لثه و پوسیدگی دندان های اطراف خواهد شد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

بی توجهی کردن به دندان از دست رفته موجب جابه جا شدن، لق شدن، تحلیل رفتن لثه و پوسیدگی دندان های اطراف خواهد شد.
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com