تحصن مردم انقلابی تهران بر علیه واکسن اجباری و صهیونیستی

🎥ساعت ۲ نیمه شب گذشته است و تحصن مردم انقلابی تهران در این سرمای زمستان بر علیه واکسن اجباری و مافیای صهیونیستی نفوذ کرده در وزارت بهداشت ادامه دارد … سلوک حکومت علوی این اقتضا را دارد که آقای رئیسی متواضعانه به میان مردم خود برود و سخنان آنان را ولو ناصحیح بشنود ادعای مردمی […]

🎥ساعت ۲ نیمه شب گذشته است و تحصن مردم انقلابی تهران در این سرمای زمستان بر علیه واکسن اجباری و مافیای صهیونیستی نفوذ کرده در وزارت بهداشت ادامه دارد …

سلوک حکومت علوی این اقتضا را دارد که آقای رئیسی متواضعانه به میان مردم خود برود و سخنان آنان را ولو ناصحیح بشنود

ادعای مردمی بودن کافی نیست.
اکنون که مردم به نزدت آمدند باید خدمتشان بروی.
آیا هر که نظرش مخالف شماست دیگر مردم شما نیست؟!

حداقل اقدام شما نشر این واقعه است.