تدابیر خوابیدن

‍ ?✅در تدابیر خوابیدن در طب سنتی،برای افراد لاغر،تشک و بستر نرم و افراد رطوبتی و چاق، زیرانداز سفت توصیه می شود.? ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ ?✅در تدابیر خوابیدن در طب سنتی،برای افراد لاغر،تشک و بستر نرم و افراد رطوبتی و چاق، زیرانداز سفت توصیه می شود.?

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com