تدبیر برای عرق سوز شدن از استاد طالقانی

?تاریخ :۹۵/۳/۹ ?شماره :۳۰۸۸ ?تدبیر برای عرق سوز شدن از استاد طالقانی: ✳️ مقداری روغن زیتون ومقداری آبلیموی طبیعی را بمقدار مساوی مخلوط کرده صبح،ظهر و شب به موضع بمالید.✳️ ______________✨✨____________ ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

?تاریخ :۹۵/۳/۹
?شماره :۳۰۸۸

?تدبیر برای عرق سوز شدن از استاد طالقانی:

✳️ مقداری روغن زیتون ومقداری آبلیموی طبیعی را بمقدار مساوی مخلوط کرده صبح،ظهر و شب به موضع بمالید.✳️

______________✨✨____________

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com