تدریس حجامت از استاد طالقانی (جلسه شانزدهم)

تدریس:علمی و عملی حجامت مدرس: استاد طالقانی جلسه: شانزدهم غشوه درحال حجامت: یکی از واکنشهایی که در حال حجامت برای برخی از افراد بروز می کند ایجاد حالت غشوه یا شوک است که به صورت ناگهانی اتفاق می افتد. اینک به بررسی عواملی که در ایجاد غشوه مؤثر می باشند پرداخته تا با ایجاد تمهیدات […]


تدریس:علمی و عملی حجامت
مدرس: استاد طالقانی
جلسه: شانزدهم

غشوه درحال حجامت:

یکی از واکنشهایی که در حال حجامت برای برخی از افراد بروز می کند ایجاد حالت غشوه یا شوک است که به صورت ناگهانی اتفاق می افتد.

اینک به بررسی عواملی که در ایجاد غشوه مؤثر می باشند پرداخته تا با ایجاد تمهیدات مناسب بتوان از
آن جلوگیری نموده ویا برخورد شایسته ای برای کنترل آن ارائه کرد.

توجه :
غشوه را با حملات صرعی اشتباه نکنید که درمان متفاوتی دارد.

یک عامل فراگیر برای بروز غشوه ترس است.
برخی از افراد از ترس ایجاد خراش،
در ذهن زمینه ای می سازند که به محض برخورد با حجامت دچار شوک می گردند و رؤیت رنگ خون وتماشای فضای درمانی برای اینگونه افراد شوک آور است.
مراقبت جدی این افراد و برخورد شایسته ومناسب با روحیۀ این افراد موجب کنترل آنان می شود.

جهت پیشگیری از حالت غشوه لازم است شرایط اطاق حجامت به ترتیب ذیل سامان یابد:

۱-افراد به هیچ وجه در حال حجامت دیگران وارد اطاق نشوند وتا زمانی که کار حجامت قبل کاملاً تمام نشده است فرد بعدی وارد اطاق حجامت نشود.

۲-تمامی ابزار مورد استفاده در حجامت قبل، جمع آوری گردیده و آثاری از آن روی تخت باقی نماند وبرای آرایش اطاق از رنگهای روشن استفاده شود و روکش تخت
حجامت در هر مرحله به طور کامل تعویض گردد.

۳-افرادی که از حجامت می ترسند واین نگرانی در چهره ورفتار آنان مشهود است باید اولین کسانی باشند که کار حجامت آنان شروع شود و نباید شاهد خراش دیگران باشند چون در غیر اینصورت تصور تحمل سختی همه افراد قبل از خود را نخواهد داشت وچه بسا قبل از اینکه مشغول حجامت این افراد شویم دچار شوک گردند.

۴-تکرار بعضی کلمات مثل تیغ ، خون وکلمات مشابه برای این گونه افراد شوک آفرین است وبهتر است برای این گونه ابزار کلمات ویژه ای جایگزین گردد تا احتمال ترس افراد ویا ایجاد شوک کم شود.

۵-باید ارتباط با بیمار را از طریق صحبت، پرسش احوال، توصیه به ذکرصلوات، دعای حجامت و آیه الکرسی برقرار نمود و هرچند لحظه با تماس دست روی شانه بیمار میزان حرارت بدن وی را کنترل نمود و تغییر در رنگ لبها و چشم ها را باید با
دقت مد نظر داشت وتمامی افرادی که جهت انجام حجامت در جایگاه مخصوص قرار می گیرند، بدون عینک باشند.

عوامل جسمانی ایجاد کنندۀ غشوه:
۱-غلظت خون :
در این افراد گاهی بادکش اولیه موجب ایجاد شوک می گردد و به نظر می رسد قطع ارتباط لحظه ای خون به مغز بر اثر کشش عضلانی به منظور انبساط و یا کشش شدید خون موجب بروز این حالت می گردد. در اینگونه موارد واکنش، آنی وشدید است
وفقط تماس مداوم وتوجه به بیمار میتواند حجّام را جهت برخورد مناسب برای کنترل بیمار یاری نماید.
باید دقت نمود که ابزار پیشگیری وکنترل شوک در اطاق حجامت
همیشه وجود داشته باشد.

لازم است که افراد بدون کفش روی تخت حجامت قرار گیرند تا در صورت بروز شوک فوراً پای آنان جمع شده ودر موقعیت کنترل شوک قرار گیرند.

۲-گرسنگی وتشنگی:
گرسنگی و تشنگی نیز ازعواملی هستند که در بروز غشوه ناشی از حجامت مؤثر می باشند. ولذا باید تذکر داده شود که افراد گرسنه یک نوشیدنی قوت بخش قبل از حجامت بنوشند.
این نوشیدنی باید دارای مواد قندی باشد و بهترین آن شربت عسل
است .

۳-خستگی وعصبانیت :
نگرانی شدید، خستگی مفرط وعصبانیت زمینه مناسبی برای ایجاد غشوه است.

نوشیدن آب سرد، خوابیدن، وضو با آب سرد و شستشوی پاها با آب سرد رفتارهای مناسبی برای عادی سازی حالات اینگونه افراد خواهد بود.

معاشرت وقاعدگی:
در روایات دوازده ساعت قبل و بعد از حجامت نزدیکی ممنوع گردیده وعلّت این کار را ایجاد ضعف در بدن دانسته اند.

طب سنتی دو تخلیه اساسی همزمان از بدن را مناسب نمی داند. این یک اصل است وباید همیشه رعایت گردد مگر زمانیکه بیمار در
شرایط ویژه ای بسرمی برد که تأخیر حجامت وی جایز نیست دراین صورت با تجویز نوشیدنی های تقویتی و خرما باید حجامت نمود.
بهر حال چنین افرادی مستعد بروز
شوک ناشی از حجامت می باشند.

حجامت در ایام قاعدگی نیز ممنوع است وتا پایان قاعدگی لازم است که از انجام حجامت خودداری شود در صورتیکه این موضوع رعایت نگردد بروز شوک در افراد بیشتر خواهد بود.

بهر حال چنانچه شوکی نیز ایجاد
نشود، نتیجه شایسته ای از حجامت به دست نیامده و امکان بروز ضعف و سردرد و لرزش اندام تا ۱۲ ساعت بعد از حجامت وجود خواهد داشت.

۵-ضعف عمومی بدن:
برخی از افرادی که دچار شوک می گردند دچار ضعف عمومی هستند چنانچه حجامت آنان ضروری است باید نوشیدنی تقویتی قبل از حجامت به آنان داده شود.

وجود نوشیدنی دارای مواد قندی در تمامی مطب های محل حجامت ضروری است اگر این نوشیدنی شربتی از عسل باشد بهتر است در غیر این صورت باید یک قاشق مرباخوری عسل را آرام آرام بلیسد تا جذب بدن گردیده و قوت مناسب رابرای انجام حجامت پیدا کنند.

۶-نشستن نامناسب :
بهترین حالت بدن برای انجام حجامت نشسته بصورت چهار زانو می باشد.
نشستن پشت میز تحریر با پای آویزان زمینه را برای بروز شوک مساعد می سازد.
بنابراین افراد باید در موقعیت مناسب قرار گیرند تا کمتر در معرض شوک قرار گیرند.

۷-فشار خون پائین :
برخی از افراد که دارای فشار خون پائین هستند در حال حجامت دچار شوک می گردند چون تفکیک این افراد از بین دیگران به سادگی میسر نیست بهتر است از ابتدای حجامت مورد توجه قرار گیرند.

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

آموزشکده تخصصی طب ایرانی اسلامی

اولین کانال تخصصی آموزشی طب ایرانی اسلامی کشور