تدریس حجامت از استاد طالقانی جلسه نهم

تدریس حجامت مدرس: استاد طالقانی جلسه: نهم روش های مختلف حجامت روشهای مختلف حجامت بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند: الف: حجامت با بادکش و بدون خراش ب: حجامت با خراش و بدون بادکش ج: حجامت با بادکش و با خراش الف: حجامت با بادکش و بدون خراش نیز به چند بخش تقسیم […]


تدریس حجامت
مدرس: استاد طالقانی
جلسه: نهم

روش های مختلف حجامت

روشهای مختلف حجامت بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

الف: حجامت با بادکش و بدون خراش
ب: حجامت با خراش و بدون بادکش
ج: حجامت با بادکش و با خراش

الف: حجامت با بادکش و بدون خراش نیز به چند بخش تقسیم میشوند

بادکش گرم وخشک
بادکش سرد
البته در منابع طب سنتی ما اثری از برخی بادکشها مانند بادکش مرطوب هم میبینیم که بواسطه تبخیر وخلاء در افراد با پوستهای خشک انجام میشده است.

بادکش گرم وخشک
در روش حجامت گرم وخشک روش بادکش گذاری حتماً به شیوه خلاء گرمایی
انجام می گیرد وبا گذاشتن پنبه در حین سوختن در ته لیوان وگذاشتن لیوان بلافاصله در موضع.
که در جلسات آخر بصورت تصویری و کلیپ برای شما عزیزان بنمایش در خواهد آمد.

بادکش سرد

در این روش از همان ابتدا لیوان
حجامت را روی موضع حجامت قرار
می دهیم.
ابتدا ۱۵ ثانیه با مکش
ضعیف موضع را بادکش کرده بعد
لیوان را بر می داریم و۱۵ ثانیه مکث
می کنیم سپس مجدداً لیوان را روی
موضع گذاشته واین بار به مدت ۳۶
ثانیه با نیروی قویتر عمل بادکش را تکرار می کنیم بعد لیوان را دوباره برداشته و ۳۶ثانیه مکث می کنیم آنگاه برای بار سوم بادکش را تکرار می کنیم در این نوبت یک دقیقه بادکش را ادامه می دهیم و باز هم قدرت بادکش را اضافه تر می کنیم.
در صورتی که موضع خوب متورم وقرمز نشده باشد مرحله ۳۶ ثانیه و یک دقیقه را مجدداً متکرار می کنیم.

بادکش خورشیدی

ابتدا بادکش را روی موضع اصلی حجامت میگذاریم، آنگاه بادکشهای دیگری را در محیط دایره مرکزی قرار می دهیم تا در یک مسیر دایره ای شکل انبساط عضلانی ایجاد نمائیم.
پس از پایان زمان بادکش در حوالی دایرۀ مرکزی، بادکش را در یکی ار نقاط حوالی دایرۀ مرکز قرار می دهیم و به صورت دایره ای از خارج به داخل می چرخانیم تا به نقطه مرکزی دایره برسیم. این رفتار را ۳ الی ۵ مرحله تکرار
می کنیم .
پس از پایان این عملیات، موضع را از روغن پاک کرده وپس از ضد عفونی موضع با گذاشتن لیوان مجدداً شروع به حجامت می کنیم .

بادکش لغزان

ابتدا تمام محیط کتف و کمر راتا دنده دوازدهم به روغن آغشته می کنیم وسپس از قسمت پائین کمر بادکش
گرفته و به سوی بالای کتف می لغزانیم وبادکش را به همراه عضلات متورم بصورت چرخشی به طرف جای
حجامت کتف حرکت می دهیم ودرناحیۀ حجامت عام تخلیه می کنیم.

حجامت گرم لغزان کتف
این حرکت به نحوی تکرار می شود که از پائین کلیه ها شروع شده وبه سمت بالا
حرکت کرده وتمام محیط کتف را پوشش می دهد.

توجه:حجامت بادکش معمولا بصورت دراز کش وخوابیده انجام می گیرد.

تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور با تدریس اساتید بزرگ کشور

?https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg