تدریس حجامت از استاد طالقانی جلسه پنجم

تدریس تخصصی حجامت مدرس:استاد طالقانی جلسه پنجم سلام علیکم. در این جلسه به زوایای مختلف آثار حجامت اشاره میکنیم. حجامت ومشکلات اخلاقی واجتماعی حضرت علی .ع. میفرمایند: میل به زنا وجنون آنی غلبه خون است براساس طرح طب اسلامی مجموعه ترکیب بدن انسان عبارتست از برآیند اثر چهار خلط، دم، صفرا، بلغم، وسودا؛ هرگاه وجود […]

تدریس تخصصی حجامت
مدرس:استاد طالقانی
جلسه پنجم

سلام علیکم.
در این جلسه به زوایای مختلف آثار حجامت اشاره میکنیم.

حجامت ومشکلات اخلاقی واجتماعی

حضرت علی .ع. میفرمایند:
میل به زنا وجنون آنی غلبه خون است

براساس طرح طب اسلامی مجموعه ترکیب بدن انسان عبارتست از برآیند اثر چهار خلط، دم، صفرا، بلغم، وسودا؛ هرگاه وجود این اخلاط در بدن انسان در حدّ تعادل باشد انسان از نظر جسمی وروانی در حالت سلامت است وهرگاه یک یا چند خلط از این اخلاط چهارگانه از حالت تعادل خارج گردد، بیماری پدید می آید.

غلبه هر کدام از این اخلاط بیماری جسمی و روانی ویژه ای می آورد که در حدیث فوق حضرت امیر .ع. دو رفتار غیرمتعارف جنسی و عصبی را ناشی از غلبه خون شمرده اند.

ما می دانیم بسیاری از مشکلات اخلاقی پدید آمده در جامعه توسط
کسانی بروز می کند که بطور متعارف دارای سابقه ای منفی نیستند ویا به تعبیر دیگر جزء مجرمین حرفه ای نیستند وبروز یک حالت غیر متعارف آنی در وجود آنان موجب انگیزه آن جرم گردیده است؛ بطوریکه بعد از آن بسیار از کرده خویش پشیمانند.
زمینه پیدایش چنین حالتی دراین افراد ناشی از غلبه خون است.
بنابراین ما می توانیم با انجام حجامت موجب جلوگیری از بروز حوادث اخلاقی واجتماعی شویم و از بروز بسیاری از دعاوی که حتی منجر به قتل یا نقص عضو یا تصادفات فجیع شده است جلوگیری نمائیم.

حجامت در بیماریهای اورژانسی

بطور کلی این ذهنیّت در جامعه پزشکی وعموم مردم وجود دارد که حجامت وسایر دستورات طب اسلامی و طب سنتی به عنوان یک درمان آرام ودارای اثر بلند مدت است ونمی توان از این گونه رفتارها در درمان بیماریهای اورژانسی بهره گرفت.

در حقیقت این قضاوت ناشی از بی اطلاعی از کاربرد حجامت وسایر دستورات طب اسلامی در درمان است.

مثلاً هرگاه یک مسمومیت غذایی ویا دارویی پدید آید ویا شخصی در معرض گزش حیوانات گزنده مانند عقرب و مار قرار گیرد، حجامت می تواند در اولین فرصت به عنوان تنها درمانگر اثر بخش، بیمار را از درگیری در حالت خطرناک رهایی بخشد ودر بسیاری از موارد به ادامه درمانی دیگر بی نیاز سازد.

تجربیات کاربرد حجامت در جلوگیری از اثر گازهای شیمیایی منتشر شده در جنگ در اولین فرصتهای پس از مسمومیّت وهمچنین نقش حجامت در افراد شیمیایی شده نیز این فرضیه را به اثبات رسانده است که در شرایط اضطراب پدید آمده، مانند:???
گازها و بمب های شیمیایی که در یک زمان کوتاه جمعیتی بزرگ را آلوده می کنند، حجامت می تواند یک نجات بخش فوری ومؤثر باشد واز بروز فجایع عظیم انسانی جلوگیری نماید.

کاربر حجامت در رفع اثر سم در بدن انسان دارای سابقه ای طولانی است و برای آن سند طب اسلامی وطب سنتی در منابع معتبر وجود دارد.

حجامت در موارد اورژانسی در بخش های دیگری نیز کاربرد دارد. از جمله این موارد
سکته قلبی است .
اولین و فوری ترین و مؤثرترین درمان برای رفع اینگونه موارد، حجامت است.

حجامت پیشگیری کننده و کنترل کننده و درمان کننده بسیار مؤثری در بیماری های قلبی می باشد.

موارد فراوانی وجود دارد که بعد از مراجعه به مطب های پزشکان عضو مؤسسه تحت درمان قرار گرفته اند همچنین در مواردی که حوادث اجتماعی بروز می کند و
عوارض اخلاقی واحساس آن موجب بروز واکنشهای عصبی حرکات روان پریشی میگردد و یا تجدید خاطرات حوادث اسفناک منفی در انسان که موجب بروز افسردگی و بیقراری و نا آرامی می گردد را نیز می توان با حجامت در اولین فرصت کنترل نمود.

بررسی اثر حجامت بر بازماندگان زلزله رودبار موجب گردید که افراد زیادی از
بروز این ضایعات روانی مصون بمانند. این بیماریها معمولاً تحت عنوانD.S.T.P
مطرح می گردند
.
حجامت، ایدز و هپاتیت

در سالهای اولیّه رواج حجامت در ایران تبلیغات وسیعی در مطبوعات شروع شد
مبنی بر اینکه حجامت موجب شیوع ایدز است.
این تبلیغات در سالهای اخیر مسیر
خود را عوض کرد واین اظهارات که حجامت موجب توسعه هپاتیت می شود در صحنه مطبوعات نقش بست.
این درست است که هر روش درمانی اگر با تمهیدات ویژه خود اجرا نشود،
عوارضی خواهد داشت، مثلاً اگر تزریقات با سرنگ استریل ویکبار مصرف انجام
نشود، بیماریهایی را ایجاد می کند. ولی این یک برخورد عالمانه نیست که به لحاظ استفاده چند نفر جاهل یا مغرض که از سرنگ آلوده استفاده می کنند، بطور کلی تزریقات باید از ردیف درمان خارج گردد، بلکه باید اشخاص خطا کننده را تنبیه کرد.

در مورد حجامت نیز وضعیت چنین است، اگر حجامت با ابزار یکبار مصرف اجرا نشود ویا ابزار اجرایی استریل نباشد ویا در روش اجرا به نحوی عمل شود، که ابزار آغشته به خون آلوده برای فرد دیگر مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است موجب بروز بیماری گردد

با این تفاوت که روش حجامت به نحوی است که امکان ورود میکروب به عمق بدن را به حداقل می رساند .
بدین معنی که در حجامت پس از ایجاد خراش سطحی در پوست ابزار مکنده به وسیله انبساط عضلانی و عروقی موجب استخراج خون می شوند.
مقدار فشار منفی در حجامت حداقل پانزده تابیست میلیمتر است یعنی مویرگهایی که مجرای خون دهی هستند پانزده الی بیست برابر افزایش حجم می دهند. در شرایط عادی هرگاه خراشی در بدن پدید آید گلبولهای خون مأموران دفاعی به علّت زخم ایجاد شده فراخوان می شوند تا آن ناحیه را ترمیم نمایند – ولی در حجامت بلحاظ وجود انبساطی که توسط مکش پدید می یابد میزان فراخوان گلبولی به محیط زخم بیست برابر بصورت فشرده در محیط سطحی باقی میمانند وبدین ترتیت به هیچ وجه اجازه نمی دهند که میکروب یا ویروسی که احتمالاً در سطح پوست وجود دارد به عمق عروق نفوذ کند، از این جهت احتمال بروز عفونت در حجامت به صفر می رسد.

مطالعه گذشته نگر حجامت نیز این فرضیه را تائید می کند. بدین نحو که با وجود اینکه حجامت در زمان قدیم به وسیله ایجاد زخم به وسیله یک نشتر انجام می شده است وابزار مکنده آنان شاخ بوده است وفقط با شستشو با آب آلودگی آن را برطرف می کرده اند، هیچگونه عفونتی که بر اثر حجامت پدید آمده باشد گزارش نشده است.

آقای دکتر پولاک، پزشک دربار ناصرالدین شاه در این مورد می گوید: با وجود
اینکه پشت کتف تمام ایرانیها آثار خراش حجامت وجود دارد اما من در مدت حضور بیست ساله خود در ایران حتی یک مورد عفونت ناشی از حجامت مشاهده نکرده ام.

هم اکنون در ایران حجامت توسط هزار وچهارصد نفر پزشک انجام می شود. این
جمعیت بزرگ که تمامی آنها آئین بهداشت در درمان را در زمان تحصیل خودخوانده اند و نگران رعایت بهداشت در این زمینه هستند و مکانیسم عمل حجامت از سوی دیگر موجب می گردد که امنیت واعتماد کافی برای رواج سراسری حجامت بعنوان یک روش پیشگیرانه ودرمانی مذهبی و ملی وجود داشته باشد.
همچنانکه تاکنون این پدیده امتحان خود را پس داده است.

درسال۸۲ حدود سه میلیون مورد حجامت در کشور ایران انجام شد که حتی یک مورد عفونت و یا ابتلا به بیماری مسری در آن گزارش نگردید. به هر حال رعایت بهداشت و دقت در اجرا می تواند ضمانت خوبی برای توسعه حجامت استاندارد در سطح کشور باشد.
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg
التماس دعا
یاعلی

عزیزان در انتشار تدریس حجامت استاد طالقانی جهت گسترش فرهنگ حجامت کوشا باشند.