شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۱۰

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان: مدرس:خانم یخکشی (مدرس طب سنتی و روشهای درمانی و گیاهان دارویی) جلسه: دهم   در جلسات گذشته پیرامون پوشش واقعی و کاذب زبان صحبت کردیم یکی دیگر از مواردی که در بحث شناخت بیماریها از روی زبان باید مورد توجه ما قرار بگیرد پوشش زبان میباشد.   انواع پوشش […]

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان:

مدرس:خانم یخکشی

(مدرس طب سنتی و روشهای درمانی و گیاهان دارویی)

جلسه: دهم

 

در جلسات گذشته پیرامون پوشش واقعی و کاذب زبان صحبت کردیم یکی دیگر از مواردی که در بحث شناخت بیماریها از روی زبان باید مورد توجه ما قرار بگیرد پوشش زبان میباشد.

 

انواع پوشش زبان:

پوشش نازک زبان

پوشش ضخیم زبان

پوشش مرطوب زبان

پوشش لغزنده زبان

پوشش خشک زبان

پوشش چرب زبان

پوشش کپکی زبان

پوشش ورقه شده

پوشش کامل زبان

پوشش ناحیه ای زبان

پوشش واقعی یا کاذب زبان

پوشش زبان به شکل ماست دلمه شده

 

 

پوشش نازک زبان:

 

در واقع به این نوع پوشش، پوشش شفاف زبان  نیز گفته میشود که بدنه زبان شخص به راحتی قابل دیدن میباشد.

 

این نوع پوشش زبان در افراد سالم قابل مشاهده است که نشان دهنده تولید بخارات و کارکردطبیعی معده میباشد،یا نشان دهنده بیماری خفیف با منشا خارجی میباشد که عامل آسیب رسان بیرونی و سطحی میباشد.

 

پوشش ضخیم زبان:

 

این نوع پوشش که پوشش غیر شفاف  زبان نام دارد و بدنه زبان بیمار توسط پزشک قابل تشخیص نمیباشد.

 

این نوع پوشش نشان دهنده ورود عامل بیماری زا به داخل بدن و یا نشان دهنده رطوبت داخلی  و بلغم میباشد و همچنین ممکن است بعلت حبس غذا و گرمای داخلی باشد.

 

پوشش مرطوب زبان:

 

همانطور که در جلسات قبلی بیان کردیم در این نوع پوشش زبان خشک و خیس نمیباشد.

 

این نوع پوشش ممکن است در افراد سالم نیز دیده شود که نشان دهنده رطوبت بالای بدن میباشد که عامل بیماریزا به مایعات بدن آسیبی نزده است.

 

پوشش لغزنده زبان:

 

در این نوع پوشش زبان بسیار آبکی و خیس میباشد.

 

این نوع پوشش نشان دهنده سردی و رطوبت و حبس بلغم  دربدن میباشد.

 

 

پوشش خشک زبان:

 

در این نوع پوشش زبان خشک و دارای شکاف با مقدار کمی رطوبت میباشد.

این نوع پوشش نشان دهنده اسیب به مایعات بدن میباشد که ممکن است این خشکی به چند دلیل  بوجود آید:

 

اگر زبان قرمز با پوشش چرب و خشک باشد نشان دهنده وجود گرمای زیاد است که باعث اسیب به مایعات بدن شده و رطوبت بدن را خشک کرده است.

 

اگر پوشش زبان سفید،چرب و خشک باشد نشان دهنده انسداد و بسته شدن مسیر به وسیله رطوبت میباشد که باعث شده مایعات بدن بسمت بالا جریان نداشته باشند.

 

اگر پوشش زبان زبر و ناهموار باشد نشان دهنده شرایط بحرانی و زیادی گرماست که به مایعات بدن آسیب زده است.

 

پوشش چرب زبان:

 

در این نوع پوشش دانه های ریز و متراکم چسبیده به سطح زبان که به سختی میتوان آنها را جدا کرد که این دانه هادر وسط زبان ضخیم ودر کناره های زبان نازک هستند.

 

این نوع پوشش بعلت حبس بلغم و تجمع داخلی رطوبت یا حبس غذا در بدن ایجاد میشود که نشان دهنده کمبود گرما و کمبودانرژی فردمیباشد.

 

اگر  زبان قرمز کمرنگ با پوشش چرب و نازک باشد نشان دهنده حبس غذا و یا ضعف طحال میباشد که باعث ایجاد رطوبت و انسداد جریان انرژی میشود.

 

اگر زبان قرمز کمرنگ با پوشش چرب و لغزنده باشد نشان دهنده نشان دهنده تجمع داخلی بلغم وسردی  است که باعث انسداد نیروی حیاتی میشود.

 

پوشش زبان بشکل ماست دلمه شده:

 

این نوع پوشش زبان دارای دانه های بزرگ و شل هستند که میتوان به راحتی آنها را جدا کرد که در وسط وکناره های زبان ضخیم هستند.

 

این نوع پوشش بمعنی آبسه داخلی و نشان دهنده گرمای شدید و فراوان و یا تجمع داخلی سموم بیماریزا میباشد.

 

پوشش کپکی زبان:

 

در این نوع پوشش خال خوردگی هایی مانند کپک به شکل ماست دلمه شده روی تمامی سطح زبان و حتی زیر زبان و یا دیگر قسمت های حفره دهانی وجود دارد که به آن پوشش کپکی،ماستی میگویند.

این نوع پوشش را  میتوان براحتی  پاک کرد ولی بسرعت جایگزین میشود که ناحیه پاک شده زبان بشکل ورقه ورقه و فاقد پوشش نشان داده میشود.

 

این نوع پوشش نشان دهنده کمبود انرژی حیاتی فرد میباشد.

 

پوشش ورقه شده:

 

این نوع پوشش زبان هموار نیست و زبان در قسمتی از آن یا بطور کامل پوست کنده شده است و در قسمتی که فاقد پوشش است دانه های ریز خزمانند وجود دارد که پوشش ورقه ورقه نام دارد.

 

این نوع پوشش نشان دهنده  کمی نیرو وقوا ،تحلیل وضعف  معده و کمبود خون است و در واقع نشان دهنده ضعف عمومی بدن میباشد.

 

️اگر زبان قرمز پررنگ و بدون پوشش و سطح زبان هموار باشد این مورد شدیدترین نوع پوشش ورقه شده است که زبان شیشه آئینه نام دارد.

 

این نوع پوشش بمعنی تحلیل شدید و سردی معده میباشد.

 

️در این نوع پوشش ممکن است زبان در قسمت هایی که فاقد پوشش میباشد دارای لبه های برآمده با حدود کاملا مشخص باشد که جایگاه آن روی زبان تغییر میکند و به آن زبان جغرافیایی میگویند.

 

این حالت به معنی ضعف طحال و ضعف معده وکمبود انرژی میباشد.

پوشش نازک زبان

پوشش ضخیم زبان

پوشش مرطوب زبان

?پوشش مرطوب ولغزنده زبان

پوشش لغزنده زبان

پوشش خشک زبان

پوشش خشک و زرد زبان

پوشش خشک و سفید زبان

پوشش زبر زبان

پوشش چرب و نازک زبان

پوشش چرب، نازک و لغزنده زبان

پوشش زبان شبیه ماست دلمه شده فاسد

?پوشش کپکی زبان

زبان قرمز با پوشش ورقه شده

زبان شبیه آیینه قرمز تیره

زبان جغرافیایی

در صورت باز نشدن عکس ها روی لینک کلیک کنید