شرح هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش :جلسه ۵

تدریس: طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین مدرس: استاد حکیم خیراندیش جلسه: پنجم با سلام و عرض ادب. حسب جلسات قبل اول مقداری از متن کتاب تقدیم میگردد و در پاراگراف های بعدی حکیم خیراندیش به شرح آن میپردازند. متن کتاب هدایه المتعلمین : این همه بمدت سى و پنج روز بود جن […]

تدریس: طب ایرانی اسلامی
شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین
مدرس: استاد حکیم خیراندیش
جلسه: پنجم

با سلام و عرض ادب.
حسب جلسات قبل اول مقداری از متن کتاب تقدیم میگردد و در پاراگراف های بعدی حکیم خیراندیش به شرح آن میپردازند.

متن کتاب هدایه المتعلمین :
این همه بمدت سى و پنج روز بود جن نر بود و بچهل و دو روز جن ماده بود این کودک و آدمى بود و این از جهت اسبوع را مى‏ افتد کى یکى به پنج اسبوع تمام مى‏ کند از قبل حرارت نر، ( ۵ هفته بخاطر حرارت نرینه و ۶ هفته بخاطر سردی مادینه ) وماده بشش از قبل سردى مزاج وى

شرح استاد خیراندیش :
تمامی بحث هایی که شماها ۲۰۰ ساعت پای آن نشستی ناشی از اختلاف مزاج نرینه و مادینه ، استنباط هایی بوده که از اینجا گرفته ام و آن ها رابسط دادیم و به آن شکل درآمده است .

اگر کسی گفت بحث های ما ریشه در طب سنتی ندارد ، من می گویم ریشه اش اینجاست که من ریشه را از ریشه درآوردم و آن را بسط دادم .من یک طرحی به دانشگاه رشته ی مزاج شناسی دادم و تا دکترا براشون پیش برده ام .

اینی که بحث کرد در مورد انسان بود و برای حیوانات دیگر کمتر و بیشتر می شود .
گوسفند شش ماه است و فیل متفاوت است . مدت زمان بارداری متفاوت است .
آن ها هم مزاج دارند و نرینه و مادینه دارند

متن کتاب:
و باز از بس سى و بنج روز بفزوذن کیرذ تا سى و بنج ساله کردذ باز نقصان گیرذ تا آخر عمر…

شرح استاد:
بعد از ۳۵ سالگی سراشیبی است تا آخر عمر .
روش بحث ایشان از وجه ترکیب بود . آموزانیذن یعنی آموختن .

♻️این کتاب قدیمی ترین و اصیل ترین متون فارسی اصیل است . یعنی ریشه ی فارسی اصیل این است .

آموزانیدن درست تر است از آموختن . نه اینکه مردم خودشان خود به خود طب سنتی را فراموش کردند بلکه یک عده ای آن ها را به فراموشی بردند لذا فراموشانیدن

✅ادبیات ها :
فارسی معرّب مثل عقیلی خراسانی

فارسی دری : اسماعیل جرجانی که ذخیره جرجانی و اغراض الطبیه با این ادبیات نوشته شده است و باید یاد بگیرید .

ادبیات فارسی هندی :
طب اعظم خان هندی ، یا کتاب اکسیر اعظم یا نبض با آن ادبیات نوشته شده است .

♻️ اما فکر می کنم که سنگین ترین ادبیات همین کتاب هدایه المتعلمین فی الطب باشد .

✅اگر کل این متون أدبی را می خواهید آشنا شوید از هر سبک ادبیاتی ، اگر ۲۰ تا ۴۰ صفحه بخوانید کلا با ادبیاتش آشنا می شوید و مشکلی ندارید .

در حوزه ی تحقیق باید با متون مختلف آشنا شوید و یاد داشته باشید .

معتدل به برابر مقدار چنان بود که اگر کسی چون زعفران و …
و سفید بدل سردی
و زرد بدل خشکی
و سرخ بدل تری

البته همه جا قانون رنگ ها صادق نیست
در بعضی از جاها صادق است :
سیاهدانه سیاه است و گرم ولی خرفه سرد است

فلفل قرمز ، قرمز و گرم است و گوجه قرمز ولی سرد است

سفیدی رنگ همیشه سردی نیست . نمک سفید است ولی گرم است

♻️لذا قوانین رنگ ها در طب سنتی ، قاطع نیست .

✅قوانین قاطع برای مزه ها هست و فقط یک اشکال به آن می شود و آن کافور است که تلخ است ولی سرد است و بقیه ی تلخ ها گرم هستنند .

متن کتاب :
اما صفراء به گونه ی زردی بود که به سیاهی زند و خون…. و این از قبل احتراق بود و…
و هر گاه از این چهار رنگ یکی را به مقدار بکاهی …

شرح استاد:
پس اینکه گفته می شود صفراء زرد است و … یک اسم رنگ قرار دادی است و به واقع اینطور نیست .

شما در خون حجامت اینطور نیست که صفراء را کاملا زرد ببینید . بلکه یک خون کم رنگ را بلغم می گوییم و کف را صفراء می گوییم و رگه های تیره تر را سوداء و خون قرمز قرمز را دم می گوییم .

عین همین مفهوم قرار دادی در خشکی و تری هم هست . بعضی ها بحث می کنند که چرا می گویی صفراء و بلغمی است . چگونه گرم و خشک با سرد و تر قاطی می شود . تعبیری که از صفراء در ذهنشان شده یک چوب خشک است و باید این ذهنیت عوض شود . استنباط مفهوم به مصداق هست .

یکی را به مقدار بکاهی یا بفزایی رنگ نیز …

واقعا وقتی خون سودایی شود ، خون تیره ای را می بینیم ، تیره ای شبه سیاه نه سیاه کامل .

✅ادامه تدریس در صفحه دوم

عضویت در تنها کانال جامع آموزشی طب ایرانی اسلامی کشور

صفحه دوم تدریس جلسه پنجم استاد حکیم خیراندیش:

هیچ پزشکی قبول نمی کند که خون ، بوی تعفن داشته باشد ولی من دیده ام خون شخص سرطانی که اینچنین بود و بوی تعفّن داشت . یک حجامت وقتی انجام شد کل فضای ۵۰ متر متعفن شد . و مدتی بیش از یکساعت پنجره را باز گذاشتیم تا بویش برود . یک مورد در حجامت سر که سرطان خون داشت .

یک مورد دیگر در حجامت ساکرال بود که زالو انداخته بودیم و در آنجا نیز خون متعفن سیاه بود .

♻️غیر از این دو مورد دیگر خون سیاه ندیدم . در بقیه ی افراد رگه های سیاه رنگ همان خون سوداء است .

✅بلغم یک خون کم رنگ است که اسمش را سفیدی می گذاریم ولی هیچ وقت سفید نیست . البته گاهی سفیدی در خون می بینیم که واقعا سفید است و البته دو الی سه مورد بیشتر ندیدم و من شخصی هستم که با دست خودم شاید صدها هزار مورد حجامت کرده ام و از این مقدار جامعه ی آماری می گویم .

در حال حاضر فصد زیر زبان و حجامت صورت که می خواهم جایش نماند را فقط انجام می دهم .

♻️در رنگ ها این دو الی سه مورد استثناء هستند نه موارد عام .

تدریس ها ادامه دارد…..

عضویت در تنها کانال جامع آموزشی طب ایرانی اسلامی کشور