شرح هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش :جلسه ۴

تدریس طب ایرانی اسلامی: شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین مدرس:استاد حکیم خیراندیش جلسه:چهارم(۴) متن کتاب : امّا بعد جنین کفته ‏اند مردمان دانا که بر هر مردمى‏[۱] واجبست آموختن شریعت جه شریعت از جمله واجباتست تا جن شریعت دانسته بوذ ایمن بوذ از ضلالت و باز اندکى از علم بجشکى( منظور پزشکی است ) بیاموزذ […]

تدریس طب ایرانی اسلامی:
شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین
مدرس:استاد حکیم خیراندیش
جلسه:چهارم(۴)

متن کتاب :

امّا بعد جنین کفته ‏اند مردمان دانا که بر هر مردمى‏[۱] واجبست آموختن شریعت جه شریعت از جمله واجباتست تا جن شریعت دانسته بوذ ایمن بوذ از ضلالت و باز اندکى از علم بجشکى( منظور پزشکی است )
بیاموزذ تا تن را بر درستى نگاه دارد

شرح استاد:
( باید یک مقدار پزشکی آموخت تا سلامت تن خود را نگه داریم و کسانیکه پزشک نما هستند ، تنِ ما را هلاک نکنند . در آن زمان یک عده که اطلاعات کمی داشتند ، دکتر بازی می کردند . الان خود سیستم پزشکی ۲۰۰ ساله مشکل شده برای بشریت و باید یک چیزی یاد بگیریم که گیر اینها نیافتیم . خود نظام پزشکی می گوید که اینها مفتعلان پزشکی هستند . )

متن:
تا مفتعلان بجشکان تن او را هلاک نکنند و اندکى از کسب کردن حلال بیاموزذ

شرح استاد:
( الان همین موضوع نقص سیستم ما هست . حضرت علی علیه السلام می فرمودند که اول فقه بیاموزید و بعد تجارت بکنید )

متن:
تا از حرام استغنا افتد و بحرام میل نه افتد کى دین خویش را از بهر دنیا تباه کنذ.
اکنون تو که فرزند منى اندر خواستى از من کتابى‏ بباب بچشى سبک و آسان تا ترا خاصه از من یادکار بود و دیگر مردمان را فایده بوذ. اجابت کردم ترا بدین و یارى خواهم از خداى عزّ و جلّ به تمام کردن این غرض انه الجواد الکریم‏

شرح :
( ظاهرا پسرش از او درخواست می کند که یک کتاب در مورد پزشکی بنویسد که هم سبک و هم آسان باشد . که ایشان قبول کردند )

نظام آموزشی باید این ویژگی را داشته باشد که هر کسی باید اطلاع از حلال و حرام و مقداری از علم سلامت تن داشته باشد .
پس اینکه در حوزه ی علمیه برای کسانیکه اطلاعات دینی دارند ، علم سلامت می آموزیم بخاطر اینست که بدست دیگران کشته نشوند .
ما می گوییم اگر بدست خودمان کشته شویم بهتر است از اینکه بدست دیگران .

ما که نباید اینقدر صبر کنیم هر سال به ازای ۸۰ میلیون نفر ۸ نفر متخصص طب سنتی شوند
چون سال گذشته فقط ۸ نفر متخصص طب سنتی شدند .

♻️اینکه به دلیل تشخیص خودمان از بین برویم بهتر است از اینکه بدست داروهای غربی از بین برویم . اینها به تدریج رشد می کنند .

سیستم بومی ناقص بهتر است از سیستم غربی . چون اساس سیستم غربی به سمت ضلال و گمراهی و منافع دیگران است ولی سیستم بومی ناقص به سمت کمال است و در حال رشد است .

یک عده انتقاد دارند که چرا شما بی خودی پزشک درست می کنید. دلیلش اینست .

متن کتاب:
آگه باش که بجشى بقول جالینوس از سه وجه بود: یک گونه از وجه ترکیب و دیگر از وجه تحلیل بالعکس و سدیگر از وجه تحلیل بالحد.

اما آموختن از وجه ترکیب چنان بود که گفته‏ اند که ایزد سبحانه وتعالى این سه گونه‏ اجسام را از چهار عناصر آفریدست اعنى ازآتش و هوا و آب و خاک و معنى آتش بدین جایکاه این گرمى خواهم که از افتاب مى ‏تابد

شرح:
( وقتی می گوییم آتش منظور همین حرارتی است که از پرتو خورشید بر جهان می تابد )

متن:
و مثال این برین صفت داند که گوید گیاه‏ نبود الا از خاک و آب و هواو آفتاب‏ و اگر ازین چهار یکى کم بو گیاه نروید.

شرح استاد:
( این چهارتا باید وجود داشته باشد . مثلا در غار علیصدر که هوا و آب و خاک است هیچ گیاهی نیست چون آفتاب نیست . )

متن:
و تخم تباه شود و این ظاهرست بر آن‏کس‏ که باز جویذ و باز غذا حیوان گیاخوار بود و غذا حیوان گوشت‏خوار کوشت حیوان‏ بود و کَون ( یعنی پیدایش و ایجاد ) نبات ازین جهار عناصر بوذ و کون حیوان از منى ماذر و بذر ( تکوین و بوجود آمدن حیوان از منی مادر و پدر بود یا از …) بوذ یا از عفونت اجسام رطبه‏

شرح:
( منظور حیواناتی مثل پشه و کرم و … که از عفونت حاصل می شوند )

متن:
و آن حیوان کى وی را کون از منى بوذ حاجت آیذ او را برحم ماذکان‏ یا بخایه کردن

شرح:
( تخم گذاری . خایه یعنی تخم که هم زمینه ی مادّه و هم زمینه ی نری دارد )

متن:
و خایه ایذر بجاى رحم بوذ. اما آن حیوان کى کون وى از منى بوذ جنان بوذ که جن نر با ماده گرد آیذ طبیعت مر منى را دفع کند از اوعیه‏ء منى و طبیعت رحم مر آن منى را جذب کند اکر مزاج موافق آیذ و…

شرح استاد:
این دفع و جذب باید زمینه ی پذیرش داشته باشد که زمینه ی پذیرشش مزاج است یعنی اگر موافق نباشد ، نمی پذیرد . بفسرذ یعنی یکپارچه می شود .

متن:
و چون گوشت کردذ ( آیه قرآن : من نطقه ثم من علقه ثم من مضغه ) و باز بدان‏[۶] کوشت اندر صورت دِل بدید آیذ

شرح استاد:
( این چینش عباراتش خیلی عالمانه هست . اولین ارگانی که در بدن پدید می آید قلب است ، سپس رگ و بعد رگ های جهنده یعنی شرایین سپس اعصاب و بعد کبد و بعد مغز )

متن:
و باز صورت رکها بدید آیذ رکهاى جهنده اعنى شرایین و باز صورت رکهاى و…

شرح استاد:
رگ ها چون می خواهد به جایی وصل شود و از جایی غذا بگیرد لذا به همراه قلب تشکیل می شوند و مغز و اعصاب به همین کیفیت .

♻️همه ی علوم بویژه علم طب ، بخش اساسی اش الهامی است .

در ساختمان اساسی طب بیشتر از طریق الهام و اشراق است .
سنگ بنای همه ی علوم الهام و اشراق است و در اینجا بیشتر .
خود جالینوس و بقراط و… مواد اساسی علومشان از پیامبران سلیمان و لقمان و داوود گرفته اند ولی اینکه چگونه این علم معماری شود ، مدت های زیادی عبادت و فکر می کردند تا الهام بگیرند . متأسفانه این طریق کسب اطلاع از علماء گرفته شده است در حالیکه الهام و اشراق یک دریچه ی بسیار باز برای همه ی انسان ها در همیشه ی تاریخ است .

خصوصا برای انسانهای دارای قلب روشن و باز می توانند کشف کنند . چه در خواب و چه در بیداری . و این الهام و اشراق برای دیگران هم حجت است .

البته بستگی به آن حوزه و حیطه دارد .
باید محکم حرف زد . و الا درمان حاصل نمی شود .

✅شخصی توسل کرد و در رویا حضرت رسول را دید که درمان یک شخص با بیماری سنگین را « لاشرقیه و لا غربیه » فرمود .

من گفتم : مراد زیتون است که در قرآن آمده است . با روغن مالی زیتون و خوردن زیتون ، خوب شد .

من از آن زمان به بعد تمام بیماران صعب العلاج خودم زیتون و انجیر می دهم . چون شب سرد است ، انجیر که گرم تر است می دهم و چون زیتون معتدل تر است برای صبح بهتر است .

۷ عدد زیتون صبح و ۷ عدد انجیر شب می گویم بخورند و خیلی ها خوب می شوند .

آقای ژاپنی نیز در مورد زیتون و انجیر تحقیق کرده و توصیه به مصرف هر روز کرده است .

یکی از بیماری های ناشی از افراط مصرف انجیر شپشک است . لذا نباید زیاد خورد .

ما چون سردی بدن شخص زیاد شده است یک عدد به جایی نمی رسد و باید روزی ۷ عدد . پس اگر به عنوان دارو می دهیم روزی ۷ عدد ولی اگر به عنوان مصرف غذایی اگر باشد ، روزی یک عدد کافی است .

زیتون ۷ بار در قرآن آمده و ۷ بار سفارش می کنیم و انجیر که یکبار آمده را یکبار تجویز می کنیم .

✨کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ✨
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg