تدریس: مزاج شناسی ،حکیم خیراندیش جلسه: شانزدهم

  مزاج خانه و مسکن در موقعیتی که زیست می کنیم و ساعت هایی از ایام فراغت را در آن می گذرانیم پرتوهایی بر تن پراکنده می شود و آن پرتوها اثری از جنس سردی و گرمی در تن پدید می آورد. این سردی و گرمی باید با موقعیت جغرافیایی ساخت مسکن سازگاری داشته باشد […]

 

مزاج خانه و مسکن

در موقعیتی که زیست می کنیم و ساعت هایی از ایام فراغت را در آن می گذرانیم پرتوهایی بر تن پراکنده می شود و آن پرتوها اثری از جنس سردی و گرمی در تن پدید می آورد.

این سردی و گرمی باید با موقعیت جغرافیایی ساخت مسکن سازگاری داشته باشد و برای ایجاد این سازگاری باید مسکن از مواد و مصالحی ساخته شود که طبیعت آن تعدیل کننده مزاج موقعیت جغرافیایی باشد.

مثلاً برای ساخت¬ مسکن در موقعیت جغرافیایی سرد و تر مانند مناطق شمالی باید ساختمان از چوب ساخته شود.

در صورتی که اگر از سیمان و گچ استفاده شود چون مزاج سیمان و گچ خیلی سرد است، فرد ساکن در آن ساختمان دچار سردی فراوان می شود و این سردی موجب بروز بیماری های سرد مانند رماتیسم، درد اندام و خستگی می شود.ولی بناهای ساختمانی در موقعیت گرمسیری (گرم و خشک)لازم است با گچ و موادی مانند سیمان و سنگ ساخته شود تا گرمای موقعیت جغرافیایی را تعدیل نماید.

استفاده از فلزات و مواد صیقلی در مسکن موجب جذب پرتوهای مختلف آسمان می گردد و این پرتوها جذب تن می گردد و روان انسان ها را نیز تغییر می دهد.

مزاج دودها:

دودها نیز جذب مغز انسان می شوند و غدد گوناگون بویایی را متأثر می سازند و غدد چشایی را نیز وادار به ترشح ویژه ای می کنند، و هر کدام خاصیت ویژه ای از سردی و گرمی از خود بروز می دهند.

گاهی موجب بروز آرامش در انسان و گاهی باعث وجد و شور و زمانی باعث بیقراری و سستی و نگرانی و ناامیدی می شوند.

دود اسفند گرم است، دود کندر گرم است، دود عود گرم است ، دود آتش چوب و هیزم گرم است، دود برگ گیاه ماهور گرم است.

دود آتش چوب انار گرم و خشک، دود آتش چوب گز بسیار گرم است.

دود تنباکو گرم اول و سرد آخر است، دود سیگار گرم اول و سرد دوم است، از این رو در بدو امر انرژی کوتاهی می دهد و سپس مغز را سرد می کند،

دود تریاک گرمابخش در درجه اول و سرما بخش در درجه سوم و چهارم است.

دود بنزین و نفت و گازوئیل سرد است، دود کاه گرم است، دود مواد پلاستیکی سرد است، دود زباله سرد است، دود پشم و ابریشم گرم است، دود پنبه و مو سرد است.

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

✨آموزشکده تخصصی طب ایرانی اسلامی ✨

اولین کانال تخصصی آموزشی طب ایرانی اسلامی