تدریس هدایه المتعلمین  استاد حکیم خیراندیش ۲۶

تدریس: شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین فی الطب مدرس: استاد حکیم خیراندیش جلسه: بیست و ششم زالو درمانی هایی که شایع شده است تقریبا ۹۰ درصدش علامت درمانی است و نمی داند چرا در قم هم خیلی شایع است . باید بفهمیم که زالو چه کار می کند . یک سکته ی مغزی که زالو […]

تدریس: شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین فی الطب
مدرس: استاد حکیم خیراندیش
جلسه: بیست و ششم
زالو درمانی هایی که شایع شده است تقریبا ۹۰ درصدش علامت درمانی است و نمی داند چرا

در قم هم خیلی شایع است . باید بفهمیم که زالو چه کار می کند . یک سکته ی مغزی که زالو می اندازید رطوبت را ده برابر می کند چون با مکشش رطوبت را زیاد می کند و همان مقدار خون مفید را بیرون می کشد و مقداری هم بعد از زالو خون می آید لذا این زالو برای سکته ی مغزی مضر است

چون سکته یعنی انسداد پدید آمده از بلغم غلیظ . که باید خون صفراوی به او بدهی که با زالو از بین می بری.

گاهی یک زالو روی انسداد انگشت پا می اندازی که زالو در اینجا معجزه می کند و هیچ چیزی جای زالو را پر نمی کند . لذا مراحل تجویز زالو خیلی اهمیت دارد

اگر فهم دقیق کنید از زالو می توانید معجزه بگیرید .

در جای دیگری روی زخم دیابتی زالو می اندازی ، تا سه روز خوب است و بعد دردش ده برابر می شود در حالیکه دیگری خوب می شود . وقتی لمس می کنید می بینید که شما روی پاشنه زالو انداخیتی و خون را به پا فراخوان کرده ای ولی سوداء مانع است . باید از زانو تا وسط ساق می انداختی ، تا گرما کمی پایین تر بیاید و هفته ی بعد مقداری پایین تر بیاندازی تا صفرا پایین تر بیاید . ( چون این شخص کسی بوده که قسمت زانو به پایین پایش سرد بوده است و باید مانع سوداء را از بالا برطرف می کردیم نه اینکه از ابتدا دور زخمی که در پاشنه ی پایش بوده زالو بیاندازیم )

با این همه تجهیزات ۲۰۰ سال کار کرده ولی نفهمیده که چرا ۳۰ درصد خوب شده و ۷۰ درصد خوب نشده است . این مسیر رسیدن به یک اجتهاد طبی است . در مسیر امروزش درمانی باید خط علامت درمانی را به خلط درمانی عوض کنیم .

وقتی سکته آمد که ماده ی اولیه اش بلغم بوده پس باید بلغم زدا بدهیم .

در بلغم زدا باید مسیر را هم با ماساژ انحراف بدهی . ماساژ ها نرمی می دهد و قسمت های انتهایی را گرم تر می کند . سکته در سر اتفاق افتاده و شما ماساژ پا بدهید که جابجایی اتفاق بیافتد . نضج دهنده مثل سیاهدانه با عسل بدهید ، عطسه آور بدهید که همه ی اینها یک باری را از روی دوشش برمی دارد .

ماساژ و حجامت حتما اثر دارد چون یک باری را از روی دوشش برداشته اید حتی اگر اشتباه انجام داده باشیدو ندانید که اثر دارد یا نه .

فصد قیفال یک انحراف اورژانسی کاملا موثر است بویژه اینکه خلط را دفع نمی کند .

وقتی رگ را می زنی سه یا ۵ سی سی خون می آید . ولی انحراف خلط داده و ابزار نجات برای بیمار است

انسداد صفراوی سخت ترین انسدادهاست چون وقتی گرما خشک می شود یک بلور اساسی می شود . فشرده اش خیلی سفت می شود .
کوزه را از گل درست می کنیم و چینی را هم از گل درست می کنیم . کوزه اگر نازک شد نگه نمی دارد چون ماده ی تشکیل دهنده ی چینی خیلی ریز است اگر یک ظرف نازک هم درست کنیم نمی شکند ولی کوزه چون ماده ی اولیه اش درست هست

سودا از بلغم هم درست می شود ولی چون فشردگی اش کم بوده زود می شود منفجر کرد ولی سودایی که از صفرا باشد دیرتر منفجر می شود چون فشردگی اش زیاد بوده است .

در کبد چرب همین است
وقتی ماده ی زیرین فشرده تر باشد چون عضله و گوشت شده است دیرتر درمان می شود و این گریل ها خیلی فرق می کند .

در طب سنتی می گوید انسداد صفرایی درمان ندارد ولی ما با مصرف مداوم سرکنگبین آن را درمان می کنیم که هر دو ساعت می خورد ذوب می شود

در کل بدن چند لیتر خون است ، این مقدار خون را اگر بخواهیم رقیق کنیم باید یک درصد سرکه بدهیم که اگر بخواهیم در ۶ لیتر خون باشد چقدر باید باشد . هر لیتر خون در ثانیه چقدر می چرخد ؟ اینها را حساب می کنیم و یک کار آرام و مداوم خوب می کند .

عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg