تدریس هدایه المتعلمین  استاد حکیم خیراندیش ۲۴

?تدریس هدایه المتعلمین  استاد حکیم خیراندیش بیست وچهارم متن کتاب هدایه: و سدیکر نوع از بلغم بمزه شور بوذ و اندرون روذگانیها گرد آیذو… شرح استادخیراندیش: نوع سوم بلغم که مزه اش شور است در روده ها هست و به لحاظ شوری اش خراش در داخل و روی پوست خشکی می دهد. بیماری ای که می توانیم […]

?تدریس هدایه المتعلمین  استاد حکیم خیراندیش بیست وچهارم

متن کتاب هدایه:
و سدیکر نوع از بلغم بمزه شور بوذ و اندرون روذگانیها گرد آیذو…

شرح استادخیراندیش:
نوع سوم بلغم که مزه اش شور است در روده ها هست و به لحاظ شوری اش خراش در داخل و روی پوست خشکی می دهد. بیماری ای که می توانیم مطرح کنیم و در جامعه زیاد می بینید که از این جنس بلغم زیاد پدید می آید پسوزیاریس هست .
پسو از این جنس هست .
اگر روغن نرم بخواهیم بدهیم باید همیشه بدهیم .

در طب کلاسیک این بیماری با کرتون کنترل می شود و در تمام عمر باید مصرف کند . اگر ما هم بخواهیم علامتی درمان کنیم با روغن شترمرغ همیشه باید استفاده کند .
ولی اگر بخواهیم مبنایی و خلطی درمان کنیم باید سرکنگبین بخورد .
چون بلغم را برمی گرداند و بلغم شور را تعدیل می کند .

چون بلغم شور موجب خشکی می شد . وقتی زیر پوست می افتد از شدت خشکی پیاز را می خشکاند لذا پوست از مو عریان می شود و داء الصعلب می شود که کلا موهای صورت و سر می ریزد .

از شدت سرما و خشکی بلغم اینچنین می شود و متفاوت با ریزشی که از صفرا و گرما هست می باشد چون آن ریزش تمام موها را از بین نمی برد .

وقتی نبض داء الصعلب را می گیری شبه سوداوی است چون بلغم خشک شده است لذا نبضش نرم نیست .

کولیت ورم هست ولی این خشکی است . التهاب جایی هست که رطوبت دارد ولی جایی که خشکی هست از رطوبت خبری نیست .

حتی در پوست خارجی خشکی حاصل شده ، در پوست داخلی هم همچنین است .

سودای برآمده از بلغم شور متفاوت است با سودای برامده از بلغم تر .

این بلغم بیشتر خودش را در سطح نشان می دهد به لحاظ شوری ای که دارد .

برخی زائده ها هست که شبه استخوان می شود این از این جنس بلغم است .

خارپاشنه هم می توانیم بگوییم از این جنس بلغم است .

چرا خار پاشنه را سرکنگبین می دهیم ؟ چون جنسش را می شناسیم و می خواهیم ذوبش کنیم . می خواهیم این بلور را نرم کنیم تا از طریق نرم کردن از بین برود .

کسی که از این طریق خارپاشنه گرفته اگر جراحی کند باز برمی گردد چون بلغم که از بین نرفته است . بعضی غده ها که شبه استخوان هست از این قبیل است .

چربی های زیر پوستی چون شناور و نرم هستند از این جنس نیستند ولی این قبیل بلغم چون شور است باعث غده های سفت و خشک و شبه استخوان می شود .

متن هدایه:
و جهارم نوع از بلغم بى‏مزه بوذ و بقوام تنک بوذ و بر مفاصل گرد آیذو…

شرح استاد:

بلغم چهارم :
این بلغم رقیق و لطیف است .
این بلغم بیشتر در بدن زنان هست .
چون ساختمان بدن آنها بلغمی است و بلغم بیشتر دارد . یا اطفالی که بلغم بیشتری مصرف کرده باشند .

مثلا شیر یا سردی زیاد خورده باشد پف می کند و ورم زانو پیدا می کند.

این ورم های زانو که با آمپول آبش را می کشند از این قبیل است . این آب ، بلغم است . بعد از ۶ ماه برمی گردد چون این بلغم در سراسر تنش هست تازه این استخراج باعث می شود یک گودی حاصل شود و خود به خود پر شود . و همه ی بلغم تنش دوباره آنجا جمع می شود و در دفعات بعدی آبی که جمع می شود بیشتر است .

باید کاری کند که بلغم را کلا کم کند .

در برخی از مردان که این نوع بلغم را ندارند وقتی راه می روند ، شلق شلق می کند پای آنها .

گاهی که سطح بلغم زیاد باشد فاصله نشان می دهد و کسی که ندارد ، درگیری نشان می دهد در عکس ها . به آن می گوییم آرتروز خشک و دیگری آرتروز تر .

برای آرتروز خشک روغن بادام تلخ بدهد که نرمی بدهد و برای آرتروز تر بادکش و حجامت تر زانوی داخلی می دهیم . بلغم زائد دفع می شود .

من با ترکیب چند تا روغن مخالف هستم چون وقتی داروها متعدد می شوند مکانیسم های آنها مختلف می شود و مکانیسم غالب عمل می کند نه همه ی این ۵ عدد .
پس اگر یک دارو بدهی برای بدن بهتر از چند دارو باهم است .

مگر اینکه تردید داشته باشید و نمی دانی که عامل بیماری خشک است یا تر لذا چند نوع می دهیم که هر کدام خلط غالب بود را از بین برود .

حتی اگر داروی درست هم بدهی و با تن مدتی سازگار شود مثلا ۴۰ روز اول خوب درمان کند ولی ۴۰ روز دوم نه ، این بخاطر سازگار شدن دارو است که شما باید جنس دارو را عوض کنی .

یعنی اگر نعنا دادی که گرم بود ، حالا یک گرمی دیگر مثل آویشن بده .
اما اگر آویشن و نعنا را باهم قاطی کردی دیگر نمی توانی تغییرش دهی .

شما باید دارو را اول از غذا سپس از مفرد سپس مرکب ساده و بعد مرکب قوی بدهی . اگر از همان اول مرکب قوی بدهی دیگر بدن سازگار می شود و نمی توانی آن را تغییر دهی . ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که برای بیمار نیاز هست داروهای قوی داد . برعکس افرادی که داروی قوی می دهند شخص اگر نتیجه نگرفت می رود سراغ داروی شیمیایی . درحالیکه اگر حرف آخر را اول بزند دیگر دستش بسته می شود و برای دفعات بعد چیزی ندارد که اضافه کند .

پایان جلسه