تربیت حکیم

پزشکان ما باید حکیم باشند تا با تشخیص درست بیماری و استفاده کمتر از داروهای شیمیایی و بهره گیری از داروهای طبیعی و سالم و توصیه تغذیه سالم و اصلاح سبک زندگی بیماری ها را کاهش دهند. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

photo_2016-09-25_22-59-44 پزشکان ما باید حکیم باشند تا با تشخیص درست بیماری و استفاده کمتر از داروهای شیمیایی و بهره گیری از داروهای طبیعی و سالم و توصیه تغذیه سالم و اصلاح سبک زندگی بیماری ها را کاهش دهند.
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com