ترش کردن معده۱

نسخه درمانی ترش کردن معده از استاد طالقانی: جلسه اول: ترش کردن معده دارای علتهای مختلف میباشد. لذا سعی میکنیم در هر جلسه بصورت مختصرومفید به بررسی ودرمان یک مورد اقدام نماییم. متاسفانه ترش کردن معده در اجتماع رواج زیادی دارد ومعمولا به این بیماری توجه زیادی نمیشود. اما افراد نمیدانند اگر این علایم وبیماری […]

نسخه درمانی ترش کردن معده از استاد طالقانی:
جلسه اول:
ترش کردن معده دارای علتهای مختلف میباشد.
لذا سعی میکنیم در هر جلسه بصورت مختصرومفید به بررسی ودرمان یک مورد اقدام نماییم.
متاسفانه ترش کردن معده در اجتماع رواج زیادی دارد ومعمولا به این بیماری توجه زیادی نمیشود.
اما افراد نمیدانند اگر این علایم وبیماری وسوء مزاج را رفع نکنند در دراز مدت میتواند منجر به بیماریهای صعب العلاجی مانند: ورم معده،زخم معده وگاها سرطان معده تبدیل گردد.
علایم:
در این بیماری فرد مبتلا احساس سوزش در معده میکند وکه گاها بهمراه آروغ وبالا آمدن مواد ترش مزه در گلو وسوزش بسیار شدید میباشد.
علت اول:
یکی از مهمترین علل ایجاد ترشی وسوزش در معده ،روش بد تغذیه ای میباشد.
وقتی شما بهمراه غذا یا سریعا بعد از غذا آب ومایعات زیادی مینوشید در نتیجه شیره معده که کار هضم غذا در معده رابرعهده دارد رقیق وناکارآمد میشود.در نتیجه غذا به این زودی, در معده هضم نمیشود وحالت فساد بخود میگیرد وترش میشود.
ترشی قابض است واین حالت ترشی وقتی شدید میشود , موجب قبض دریچه های انتهایی معده میشود, در نتیجه معده توان انتقال آن به روده کوچک ورها شدن از شر آن را ندارد.
ضمنا یکی از مکانیسمهای مهم وتدابیر اساسی قوه مدبره بدن, دفع ضرر واخلاط ناصالح از نزدیکترین راه میباشد.
لذا معده سعی میکند ,با ایجاد حالت قی ,آن مواد فاسد را که موجب گزندگی وآزار بافت معده شده است را از خود دور کند ,در نتیجه حالت آروغ ترش در انسان ایجاد میشود.پس بهتر است بعد از غذا وبهمراه غذا تا حد ممکن آب ننوشیم.
اگر گرمایی هستیم وعادت داریم با غذا آب بخوریم بجای اینکار غذاهای رطوبت دار بیشتر بخوریم.
مانند انواع آشها وبرنج باخورشت ,نان با شیروماست و…
درمان:
در صورت نداشتن منع بهترین راه, ایجاد قی ودفع ماده فاسد از معده است ودر صورتیکه این مهم امکانپذیر نبود کنجد را تفت دهید ,سپس با هموزن آن, نبات پودر کنید وکم کم میل کنید.
79252210143172109341011151168611020116898