ترش کردن معده۳

نسخه درمانی ترش کردن معده از استاد طالقانی: جلسه سوم: در دوجلسه قبل ,به دوعلت ترش کردن معده اشاره کردیم وراهکارهای درمانی مناسب اراءه گردید. ۱٫نوشیدن آب ومایعات باغذا وبعد از غذا ۲٫سردی معده این جلسه نیز یکی دیگر از عللهای ترش کردن معده را بررسی میکنیم. ۳٫پرخوری زمانیکه بیشتر از گنجایش معده, غذا خورده […]

نسخه درمانی ترش کردن معده از استاد طالقانی:
جلسه سوم:
در دوجلسه قبل ,به دوعلت ترش کردن معده اشاره کردیم وراهکارهای درمانی مناسب اراءه گردید.
۱٫نوشیدن آب ومایعات باغذا وبعد از غذا
۲٫سردی معده
این جلسه نیز یکی دیگر از عللهای ترش کردن معده را بررسی میکنیم.
۳٫پرخوری
زمانیکه بیشتر از گنجایش معده, غذا خورده شوددر چند جهت امکان ترش کردن معده وجود دارد:
بمرور زمان ,پرخوری موحب تضعیف معده وضعف معده بعلل مختلف وذوابعاد موجب ترش کردن معده میشود.
پرخوری موجب میشود سیستم عصبی وحسی معده درست عمل نکرده ودر نتیجه معده برآورد دقیق خود در جهت ترشح کمیت وکیفیت اسیدوشیره برای هضم غذا را از دست میدهد.
الف:اگر ترشح شیره کم باشد.
چون غذا دیر هضم میشود ماندن آن امکان ترش کردن معده را فراهم میکند.
ب:اگر معده شیره واسید زیاد ترشح کند خود شیره معده حالت اسیدی دارد وزیادی ترشح آن ضمن آسیب به معده ایجاد ترشی در معده مینماید.
در این باره بهتر است همواره غذا بمقدار کافی میل شود تا از عوارض آن پیشگیری بعمل آید.
اگر هم با این روش عارضه ای بوجود آمده میتوان رازیانه وزیره سبز را بکوبید وبا کمی عسل مخلوط وبا آبگرم نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید.
ضمنا کلیه پرهیزات ومفیدات در جلسات قبل بصورت عمومی تقدیم گردید.

22101151107272019124947018224335112241192