ترش کردن معده۵

نسخه درمانی ترش کردن معده از استاد طالقانی: جلسه۵ علل ترش کردن معده: در چهارجلسه قبل ,برخی علل مختلف ترش کردن را عرض کردیم. یکی دیگر از علل مهم ترش کردن, زمان ناصحیح غذا خوردن است. بعنوان مثال وقتی شما غذایی میل میکنید وسریعا دراز میکشید یا بالاخص میخوابید این عمل مخصوصا در معده های […]

نسخه درمانی ترش کردن معده از استاد طالقانی:
جلسه۵
علل ترش کردن معده:
در چهارجلسه قبل ,برخی علل مختلف ترش کردن را عرض کردیم.
یکی دیگر از علل مهم ترش کردن, زمان ناصحیح غذا خوردن است.
بعنوان مثال وقتی شما غذایی میل میکنید وسریعا دراز میکشید یا بالاخص میخوابید این عمل مخصوصا در معده های ضعیف موجب باقی ماندن وتوقف بیش از حد خوراک در معده میشود واین توقف بیش از حد موجب فساد غذا در معده وایجاد حالت ترشی در معده میشود.
گاهی این حالت ترشی که بواسطه خوابیدن سریع بعد از غذا, در افراد بوجود می آید چنان قوی است که این ترشی در همان حالت خواب, بسمت دهان وگلوی آنان توسط طبیعت مدبره بدن جهت دفع این خلط بد قی وپرتاب میشود وفرد درهمان حالت خواب, دچار سوزش شدیدمعده,گلوودهان میشود.
لذا بهتر است حتما بسته به نوع سهل الضم یا دیر هضم بودن غذا ,سریع بعد از غذا نخوابیم چند قدمی راه برویم وبنشینیم تا غذا بعد از هضم اولیه از فم معده عبور کند.
بطور متوسط بهتر است خوابیدن بین دو تا سه ساعت بعد از غذا انجام گیرد.
درمان ترش کردن معده را در جلسات قبل در خصوص همین بحث مطرح نمودیم.
GERD