ترک شام

⚠️ترک شام خوردن، مایه پیری زودرس است. تاریخ:۹۵/۷/۲۲ شماره ۳۱۳۹۰ ⏰شام باید نزدیک به ساعات ابتدایی شب میل شود ?بین خوردن شام و خوابیدن حداقل سه ساعت زمان لازم است ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

⚠️ترک شام خوردن، مایه پیری زودرس است.
تاریخ:۹۵/۷/۲۲
شماره ۳۱۳۹۰

⏰شام باید نزدیک به ساعات ابتدایی شب میل شود

?بین خوردن شام و خوابیدن حداقل سه ساعت زمان لازم است
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com