ترک پاشنه پا

نسخه درمانی ترک پاشنه پا از استادطالقانی: ترک پاشنه پا: علت : ازخشکی,اعم ازسردی وخشکی یاگرمی وخشکی پرهیزات: پرهیزازانواع خشکیها مانند:ادویه جات تند,نمک,آجیلها,عدس,گوشت گاو,خرما,فست فودها… مفیدات: انواع آشهامانند:آش دوغ,آش ماست,آش آبغوره,آش گندم,آش جو,آبگوشت و… درمان دارویی: روزی یک عددکاهوباسکنجبین ،سه ساعت بعدصبحانه. بهترین روغن برای مالیدن, روغن پیه الاغ است, که اگردردسترس نبودروغن شترمرغ,دوبارصبح وشب […]

نسخه درمانی ترک پاشنه پا از استادطالقانی:

ترک پاشنه پا:
علت :
ازخشکی,اعم ازسردی وخشکی یاگرمی وخشکی
پرهیزات:
پرهیزازانواع خشکیها مانند:ادویه جات تند,نمک,آجیلها,عدس,گوشت گاو,خرما,فست فودها…
مفیدات:
انواع آشهامانند:آش دوغ,آش ماست,آش آبغوره,آش گندم,آش جو,آبگوشت و…
درمان دارویی:
روزی یک عددکاهوباسکنجبین ،سه ساعت بعدصبحانه.
بهترین روغن برای مالیدن, روغن پیه الاغ است, که اگردردسترس نبودروغن شترمرغ,دوبارصبح وشب به موضع بمالند.