تشخیص میوه واکس زده

برای اینکه بدانید به میوه واکس زده اند یا نه اب داغ بروی آن بریزید و بگذارید در هوا خشک  شود. برای پاک کردن آن در آب داغ سرکه بریزید و میوه ها را با آن بشوئید. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

برای اینکه بدانید به میوه واکس زده اند یا نه اب داغ بروی آن بریزید و بگذارید در هوا خشک  شود. برای پاک کردن آن در آب داغ سرکه بریزید و میوه ها را با آن بشوئید.
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com