تشویق بیش از حد کودکان

  ? بیش از حد باعث خودشیفتگی کودکان میشود و آنها را منزوی وتنها و تافته جدا بافته می کند و درآینده در روابط اجتماعیشان مشکل ایجاد میکند ⬅️ این کودکان هیچکس را درحدواندازه خودشان نمیبینند. ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

 

? بیش از حد باعث خودشیفتگی کودکان میشود و آنها را منزوی وتنها و تافته جدا بافته می کند و درآینده در روابط اجتماعیشان مشکل ایجاد میکند

⬅️ این کودکان هیچکس را درحدواندازه خودشان نمیبینند.
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com