تعصب(خشکی مغز)

نسخه درمانی تعصب از استاد طالقانی: نام بیماری:تعصب / افراد خشک مغز تعصب نابجا از خشکی می آید. افرادی که تعصب نابجا دارند یقینا دارای مغز خشک هستند :به این افراد میگویند “خشک مغز..” در اصطلاح میگویند مغزش خشک است حرف توی کله اش نمی رود. یک سوال؟ حرف در چه کله ای نمی تواند […]

نسخه درمانی تعصب از استاد طالقانی:
نام بیماری:تعصب / افراد خشک مغز
تعصب نابجا از خشکی می آید.
افرادی که تعصب نابجا دارند یقینا دارای مغز خشک هستند :به این افراد میگویند “خشک مغز..”
در اصطلاح میگویند مغزش خشک است حرف توی کله اش نمی رود.
یک سوال؟
حرف در چه کله ای نمی تواند نفوذ کند ؟؟؟
@جواب :
در مغز وکله ای که خشک وسفت باشد , به علت سفتی وخشکی ،حرف نمی تواند نفوذ کند و مطلبی که به قول خودش فکر می کند درست است در مغزش محکم شده است.
برای همین قرآن می فرماید: با برهان وجدال احسن وارد شوید.
چرا؟
چون برهان وجدال احسن رطوب زا هستند وبه مخاطب آرامش می دهند.
مغز که کمی رطوبت گرفت حالا حرف می پذیرد،حالا پند می پذیرد .
پس باید در همه عرصه ها صبور باشیم و با تعصب برخورد نکنیم , باید با روش وسیره اسلامی با مخاطبان روبرو شویم.