تقویت کبد

تقویت کبد مغز بادام کوبیده با عسل اگر همراه با صبحانه میل شود کبد را قوی میسازد. ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostabtalghani

تقویت کبد
مغز بادام کوبیده با عسل اگر همراه با صبحانه میل شود کبد را قوی میسازد.
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostabtalghani