توجه :سوالات آزمون زبانشناسی تغییر نموده و تعداد آن کمتر شده.

توجه  توجه سوالات آزمون زبانشناسی تغییر نموده و تعداد آن کمتر شده. تعداد سوالات از ۲۴۵ سوال به ۲۰۰ سوال تقلیل یافت وچند سوال تصویری جهت کمک به عزیزان در آن گنجانده گردید. کلیه سوالات آزمون از ۲۰۰ سوال اصلاحی طرح خواهد گردید. ضمنا گواهینامه های آزمون “اصلاح سبک زندگی” توسط دانشگاه صادر گردیده و […]

توجه  توجه

سوالات آزمون زبانشناسی تغییر نموده و تعداد آن کمتر شده.

تعداد سوالات از ۲۴۵ سوال به ۲۰۰ سوال تقلیل یافت وچند سوال تصویری جهت کمک به عزیزان در آن گنجانده گردید.

کلیه سوالات آزمون از ۲۰۰ سوال اصلاحی طرح خواهد گردید.

ضمنا گواهینامه های آزمون “اصلاح سبک زندگی” توسط دانشگاه صادر گردیده و در حال ارسال به آدرس پستی عزیزان در استانهای مختلف میباشد.
برای این افراد، هزینه پستی توسط موسسه به اداره پست پرداخت میگردد و نیاز به دادن وجهی به پست چی نمیباشد.

جهت دریافت نمونه سوالات اصلاحی (۲۰۰ سوال بهمراه سوالات تصویری) روی فایل زیر کلیک نمایید

نمونه سوالات نهایی زبان شناسی