توزیع چای در لیوان های پلاستیکی سنتی اشتباه است

‌ ‌ ?توزیع چای در لیوان های پلاستیکی سنتی اشتباه است? در سالهای اخیر یکی از رسم های مذهبی ما ایرانیان دائر کردن ایستگاه صلوتی و توزیع چای در در لیوان‌های یک‌بار مصرف پلاستیکی شده است. جهت اطلاع:✅ ?اولا: با قرار گرفتن این ظروف در مجاورت با نوشیدنی‌های داغ به سرعت موادسمی و خطرناک نفتی […]

‌ ‌ ?توزیع چای در لیوان های پلاستیکی سنتی اشتباه است?

در سالهای اخیر یکی از رسم های مذهبی ما ایرانیان دائر کردن ایستگاه صلوتی و توزیع چای در در لیوان‌های یک‌بار مصرف پلاستیکی شده است.

جهت اطلاع:✅

?اولا: با قرار گرفتن این ظروف در مجاورت با نوشیدنی‌های داغ به سرعت موادسمی و خطرناک نفتی آزاد می‌کنند تا جایی که، به ادعای برخی از متخصصان تغذیه، باعث بروز سرطان می شوند.

?ثانیا: به دلیل تجدید ناپذیر بودن پلاستیک، این لیوانها باعث آلودگی محیط زیست می شوند.

از دیدگاه اسلام، فعلی که انجام می دهیم، هم باید حسن فعلی داشته باشد و هم حسن فاعلی، یعنی هم خود کار باید نیکو باشد و هم نیت کسی که آن کار را انجام می دهد، نیک باشد، توزیع چای در لیوان های پلاستیکی اگر چه ممکن است حسن فاعلی داشته باشد، ولی قطعا و یقینا حسن فعلی ندارد، لذا این سنت نه تنها نمی تواند مورد تایید شرع قرار گیرید، بلکه در صورت بروز ضرر جدی، موجب ضمان شرعی نیز می شود.
?پیشنهاد می شود این ظروف آسیب زا، حداقل به لیوان های کاغذی تغییر یابند.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com

Neda 2, [27.06.16 23:06]
بهداشت روانی فرزندان:
تاریخ:۹۵/۴/۵
شماره:۳۱۶۵
#هوش_و_یادگیری ۸

? بیماری های روانی ریشه در کودکی دارند.

✅ اتصال ها و میدان ها مثل حروف الفبا هستند؛ خصلت ها و خاصیت های خودشان را دارند و ترکیب آن ها با یکدیگر، کلمه و در آخر جمله را می سازد. یک موقع ما با ترکیب این کلمات مثنوی و متن های زیبا و شعر و متن های علمی را تألیف می کنیم و یک موقع هم فحش و ناسزامیگوییم

? دیدید بعضی ها با چهارتا کلمه آتیش به پا می کنند و بعضی ها با چهار کلمه آرامش ایجاد می کنند؟ این بستگی به نوع قرار گرفتن آن میدان های مغناطیسی در کنار هم دارد. آموزش در این مرحله است. باید یاد بگیریم که این میدان های مغناطیسی تشکیل شده را چگونه کنار هم بچینیم.

✅ بحث ما و هدف رویکرد کودک متعادل این است که این شبکه را چگونه ساماندهی کنیم.

منبع:نوردیده✅
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com