توصیه ای از استاد موسوی در خصوص حجامت

  ✍️ اثر حجامت بر کج خلقی در خانواده ? هرگاه کج خلقی از سوی مرد یا زن در خانه افزایش یافت ابتدا به کثیف شدن و غلبه خون بیاندیشید و حجامت را در کنار سایر درمانها به عنوان درمانی اصولی مورد توجه قرار دهید ????????????? ?تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

 

✍️ اثر حجامت بر کج خلقی در خانواده

? هرگاه کج خلقی از سوی مرد یا زن در خانه افزایش یافت ابتدا به کثیف شدن و غلبه خون بیاندیشید و حجامت را در کنار سایر درمانها به عنوان درمانی اصولی مورد توجه قرار دهید

?????????????
?تنها کانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg