توضیحی از استاد طالقانی در خصوص روح بخاری در سوپرگروه ویژه درمانگران?????

توضیحی از استاد طالقانی در خصوص روح بخاری در سوپرگروه ویژه درمانگران????? تاریخ:۹۵/۵/۱۰ شماره:۳۱۲۵۵ ? خیلی خیلی دقت بفرمایید اگر خداوند توفیق بده برکات خوبی از این بحث عاید همه  میشه . فقط دقت بفرمائید??? ?روح بخاری عصاره لطیف تمام اخلاط هست. یعنی اخلاط چهارگانه که در بدن در گردش هستند وقتی به قلب میرسد […]

توضیحی از استاد طالقانی در خصوص روح بخاری در سوپرگروه ویژه درمانگران?????
تاریخ:۹۵/۵/۱۰
شماره:۳۱۲۵۵

? خیلی خیلی دقت بفرمایید اگر خداوند توفیق بده برکات خوبی از این بحث عاید همه  میشه .
فقط دقت بفرمائید???

?روح بخاری عصاره لطیف تمام اخلاط هست.
یعنی اخلاط چهارگانه که در بدن در گردش هستند وقتی به قلب میرسد بواسطه تپش قلب و حرارتی که در دهلیزها بواسطه تپش ایجاد میشود بخاری بسیار لطیف تشکیل میشود.

?از شدت لطافت، قابل روئیت بصری نیست.
از شدت لطافت در تمام نقاط بدن در جریان است.
شش ها مسئول خنک کردن قلب و تجدید قوای روح بخاری هستند.

?جناب بوعلی،ملاهادی سبزواری ،ملاصدرا ، طبیبان اسلامی ،حکما وعرفا معتقدند روح بخاری واسطه بین نفس ناقطه که مجرد است با بدن عنصری مادی است.
البته این مطالب را در برخی تدریس ها شرح نمودم.
?روح بخاری از شدت لطافت واینکه عصاره لطیف تمام اخلاط است بسیار مهم است.
?چون از شدت لطافت این توان را دارد که به نوعی نفس ناطقه که مجرد است روی آن اثرگذاری داشته باشد و اثرات بدن را نیز به بدن منتقل کند و فعل وانفعالات بدن مادی را نیز در نفس ناطقه منعکس نماید.
?یکی از مسایل و اصول بسیار مهمی که در تقویت  روح بخاری نقش عمده دارد خواب است.
بواسطه بی خوابی روح بخاری ضعیف میشود و بدن و نفس مشوش میشود.
یکی از موارد بسیار مهم دیگر که در  صافی وپاکی روح بخاری نقش عمده دارد هواست.
?هر چه هوا پاکتر روح بخاری شفاف تر و انتقالات نفس به بدن وبدن به نفس ناطقه پاکتر و روان تر.
از ارکان مهم دیگر در طهارت روح بخاری خوراک وغذاست.
?هر چه غذا لطیف تر و سالمتر در نتیجه اخلاط چهارگانه تشکیل شده لطیف تر وپاکتر و معتدل تر. روح بخاری هم چون عصاره اخلاط است پاکتر و لطیف تر خواهد بود.
این مباحث برای عموم مردم قابل طرح نیست.
?اما حالا باید متوجه شده باشید علت اینکه ما اینهمه روی تغذیه و خوراک و خواب و… تاکید داریم به این علت است که خوراک ارتباط مستقیم با شخصیت ومعنویت انسان دارد.
?خوراک وتغذیه در انسان سازی وطریقت انسان سازی وعرفان تاجایی مهم است که برخی از چهله ها را در خارج از شلوغی وهوای پاک وخوراک بسیار کم وگاها ترک خوراک حیوانی و… انجام میدهند.
چون تمام این موارد اثر گذاری مستقیم با نفس ناطقه و روح که قرار است با باطن عالم متصل شود وفیض حق را دریافت کند دارد.
?وقتی روح بخاری کثیف ومکدر باشد در حقیقت رابطه بین نفس ناطقه و روح با بدن مادی وعنصر بهم میخورد و باطن به ظاهر وظاهر به باطن خوب منعکس نمیگردد.
بیشتر از این گفتن فعلا صلاح نمیباشد.
فافهم.ترشد.ان شاء الله

التماس دعا
طالقانی✅
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?
سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com