جلسه(۲۶) تصویری طب اسلامی ایرانی استاد طالقانی

جلسه(۲۶) تصویری طب اسلامی ایرانی? ? مدرس: استاد طالقانی   ? موضوع: ☆نوع غذا و زمان وعده شام بر اساس مزاج و…   ?تنهاکانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور?

جلسه(۲۶) تصویری طب اسلامی ایرانی?

? مدرس: استاد طالقانی

 

? موضوع:
☆نوع غذا و زمان وعده شام بر اساس مزاج و…

 

?تنهاکانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور?