جلسه(۳۲) تصویری طب اسلامی ایرانی استاد طالقانی

جلسه(۳۲) تصویری طب اسلامی ایرانی مدرس: استاد طالقانی   موضوع: تطهیر جنسی  (کاربرد قوه مولده، اختلالات مزاجی جنسی)   تنهاکانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور @marjaetakhasositeb

جلسه(۳۲) تصویری طب اسلامی ایرانی

مدرس: استاد طالقانی

 

موضوع:
تطهیر جنسی  (کاربرد قوه مولده، اختلالات مزاجی جنسی)

 

تنهاکانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور

@marjaetakhasositeb