جلسه(۳۴) تصویری طب اسلامی ایرانی استاد طالقانی

جلسه(۳۴) تصویری طب اسلامی ایرانی مدرس: استاد طالقانی   موضوع: رابطه مزاج و غلبه مزاج باجماع جماع انشاءصورت انسانی است     ?تنهاکانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور? @marjaetakhasositeb

جلسه(۳۴) تصویری طب اسلامی ایرانی

مدرس: استاد طالقانی

 

موضوع:
رابطه مزاج و غلبه مزاج باجماع
جماع انشاءصورت انسانی است

 

 

?تنهاکانال تخصصی طب ایرانی اسلامی کشور?
@marjaetakhasositeb