جلسه منتقدین واکسیناسیون با نهاد ریاست جمهوری۲۳ آبان ۱۴۰۰

🎥👆گزارش کوتاه تصویری از جلسه دیشب منتقدان واکسیناسیون کرونا با نهاد ریاست جمهوری (۲۳ آبان ۱۴۰۰) 🔸از جمله شرکت کنندگان در این جلسه: •معاون اجرایی رئیس جمهور •وزیر بهداشت •تنی چند از مسئولین نهاد ریاست جمهوری و وزارت بهداشت 🔸از جمله شرکت کنندگان منتقد واکسیناسیون صاحب نظرانی در عرصه های مختلف منجمله: •ژنتیک، سایبرنتیک، پزشکی، […]

🎥👆گزارش کوتاه تصویری از جلسه دیشب منتقدان واکسیناسیون کرونا با نهاد ریاست جمهوری (۲۳ آبان ۱۴۰۰)

🔸از جمله شرکت کنندگان در این جلسه:
•معاون اجرایی رئیس جمهور
•وزیر بهداشت
•تنی چند از مسئولین نهاد ریاست جمهوری و وزارت بهداشت

🔸از جمله شرکت کنندگان منتقد واکسیناسیون صاحب نظرانی در عرصه های مختلف منجمله:
•ژنتیک، سایبرنتیک، پزشکی، طب سنتی اسلامی و محققین در عرصه های دیگر… (حدود ۱۲ نفر)
شامل:
آقای دکتر سببی از آمریکا
استاد طالقانی
آقای دکتر فروهرمنش متخصص ژنتیک
حجت الاسلام ذوقی
حجت الاسلام صاحب الامری
استاد قاسمی
جناب آقای خوشدل (در حوزه سایبرنتیک)
جناب آقای ایزدی
جناب آقای سلسله جو
و…

🔸زحمات، روشنگری ها و مطالبه گری تک تک شما نتیجه داد و این هنوز آغاز راه است…

⭕️نشر دهید