حدیث انجیر

‍ ‍ حدیث انجیر امام رضا (ع) فرمودند : انجیر رطوبت بدن را از بین می برد و استخوان را محکم نموده و مو بر بدن می رویاند و درد را می برد و با وجود انجیر نیاز به دارو نیست و حضرت فرمودند: درخت انجیر شبیه ترین گیاهان به گیاهان بهشتی است. ?کانال رسمی […]

‍ ‍ حدیث انجیر

امام رضا (ع) فرمودند : انجیر رطوبت بدن را از بین می برد و استخوان را محکم نموده و مو بر بدن می رویاند و درد را می برد و با وجود انجیر نیاز به دارو نیست و حضرت فرمودند: درخت انجیر شبیه ترین گیاهان به گیاهان بهشتی است.
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?
سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com