حدیث طبی

#خضاب_کردن ? ?امام صادق ‌‌‌﴿؏﴾: ?حنـا ڪردن، بدبویــے عَرَق را از مـیان مے بَرَد، و بر طراوٺ و تازگـــے چهره مۍ افزاید، بوے دهان را خوش مۍ سازد و فرزند را نڪو مۍ ڪند.? °?° °❀° @Ostadtaleghani ?? °?°❀° °❀°?°❀°?°❀°?°❀°

#خضاب_کردن ?

?امام صادق ‌‌‌﴿؏﴾:
?حنـا ڪردن، بدبویــے عَرَق را از مـیان مے بَرَد، و بر طراوٺ و تازگـــے چهره مۍ افزاید، بوے دهان را خوش مۍ سازد و فرزند را نڪو مۍ ڪند.?
°?°
°❀° @Ostadtaleghani ??
°?°❀°
°❀°?°❀°?°❀°?°❀°