حدیث طبی

#آب‌نیـم‌گرم(وِلَِرم)  ?? ? @Ostadtaleghani ?امام صادق ﴿؏﴾ : پیامبر خدا به هنگام افطار با حلوایی آغاز می کرد و بدان روزه می گشود. اگر حلوا نمی یافت با شکرینه ای دیگر یا چند دانه خرما و اگر این نیز یافت نمی شد با آب نیم گرم. آن گاه می فرمود: و معده و جگر را […]

#آب‌نیـم‌گرم(وِلَِرم)  ??

? @Ostadtaleghani
?امام صادق ﴿؏﴾ : پیامبر خدا به هنگام افطار با حلوایی آغاز می کرد و بدان روزه می گشود. اگر حلوا نمی یافت با شکرینه ای دیگر یا چند دانه خرما و اگر این نیز یافت نمی شد با آب نیم گرم. آن گاه می فرمود: و معده و جگر را پاک می کند، دهان را خوش بو می سازد و دندان ها را تقویت می کند…

?منبع:طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )
نویسنده : دکتر محمد دریایی

?موردتایید استاد طالقانی
@Ostadtaleghani ✳️