خانواده شماره:۳۱۲۷۳

خانواده???? تاریخ:۱۳۹۵/۶/۷ شماره:۳۱۲۷۳ ■ محبوب‌ترین جمله نزد زنان «دوستت دارم» است. نزد مردان چه؟ محبوب‌ترین جمله برای ایشان چیست؟ نزد مردان، معادل «دوستت دارم» چیست؟ آیا سخنی جاندار و جمله‌ای کلیدی وجود دارد که باتری جان ایشان را شارژ کند و آنان را اوج دهد؟ ●بله. این جمله: «به تو افتخار می‌کنم» ■مرد، اقتدار طلب […]

خانواده????

تاریخ:۱۳۹۵/۶/۷

شماره:۳۱۲۷۳

■ محبوب‌ترین جمله نزد زنان «دوستت دارم» است.

نزد مردان چه؟

محبوب‌ترین جمله برای ایشان چیست؟

نزد مردان، معادل «دوستت دارم» چیست؟

آیا سخنی جاندار و جمله‌ای کلیدی وجود دارد که باتری جان ایشان را شارژ کند و آنان را اوج دهد؟

●بله. این جمله: «به تو افتخار می‌کنم»

■مرد، اقتدار طلب است. عاشق‌پیشه است. پناهگاه زن است. با عنایت به ساختار روانی، شخصیّتی، و حتّی جسمانی مرد، می‌گوییم: جملۀ «به تو افتخار می‌کنم»، همان اندازه به مردان انرژی می‌دهد که جملۀ «دوستت دارم» به زنان نیرو می‌بخشد….

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی

tlgrm.me/ostadtaleghani