خبری تاسف بار (شماره ۳۰۸۲)

خبری تأسف بار !!!? تاریخ:۹۵/۲/۹ شماره:۳۰۸۲ ?همانطور که می دانید در چند سال أخیر طب اسلامی و سنتی بلطف خداوند و با همت بسیاری از دلسوزان این عرصه همچون استاد خیرأندیش، آیت الله ضیائی، دکتر روازاده، استاد طالقانی و… در کشور ما ایران با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد و روز به روز در حال […]

خبری تأسف بار !!!?
تاریخ:۹۵/۲/۹
شماره:۳۰۸۲

?همانطور که می دانید در چند سال أخیر طب اسلامی و سنتی بلطف خداوند و با همت بسیاری از دلسوزان این عرصه همچون استاد خیرأندیش، آیت الله ضیائی، دکتر روازاده، استاد طالقانی و… در کشور ما ایران با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد و روز به روز در حال گسترش و نهادینه تر شدن بوده، تا اینکه در چند روز أخیر خبر مخالفت وزارت بهداشت با فعالیتِ معاونت طب سنتی کشور را شنیدیم…
???

❗️به واقع چرا با وجود تأکید مقام معظم رهبری به پرداختن طب اسلامی و سنتی ٭که آن را از دغدغه های خودشان نامیدند٭ بازهم مسؤولین محترم به مخالفت با این علم شریف و بومی ما که از أهل بیت علیهم السلام به إرث رسیده، می پردازند!!!؟

❗️چرا در سالی که بعنوان اقتصاد مقاومتی نامیده شده است، و باید از داشته های طبیِ خودمان حمایت کنیم، فرهنگ غرب گرایانه و پزشکی نوین که منشأ غربی دارد را گسترش دهیم!!!؟

❗️به راستی چه اتفاقی افتاده که بعضی از پزشکان محترم و وزارت بهداشت از استقبال پُرشور مردم از طب سنتی در کشور نگران شده اند!؟
مگر منافع چه کسانی به خطر افتاده!!!؟

???

? قطعا دلسوزان طب اسلامی و سنتی در مقابل این خطای بزرگ، ساکت نخواهند ماند و از آیین و فرهنگ غنیِ کشور خود دفاع خواهند کرد.

?از شما بزرگواران هم تقاضا داریم در بیداری و روشنگری مردم عزیزمان کوشا باشید تا طب اسلامی و سنتی همچنان محکم و استوار به کار خود ادامه دهد.
https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ

✅نوشته شده توسط: محقق طب اسلامی و سنتی(ضیافتی)