خطرات تماس مداوم دستمال کاغذی با ناحیه تناسلی

☘خطرات تماس مداوم دستمال کاغذی با ناحیه تناسلی:? •سرطان گردن رحم •التهاب و خارش مقعد •عفونت های قارچی ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

☘خطرات تماس مداوم دستمال کاغذی با ناحیه تناسلی:?

•سرطان گردن رحم
•التهاب و خارش مقعد
•عفونت های قارچی

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com